Julkaistu: 20.03.2017 09:20

Naisten pitäisi pitää puoliaan

Vietimme 19. maaliskuuta Minna Canthin päivää. Canth on ensimmäinen suomalainen nainen, joka on saanut oman liputuspäivän. Minna Canthin työ tasa-arvon ja koulutuksen edelläkävijänä on ollut mainittava. Hän otti kärkevästi kantaa yhteiskunnallisia epäkohtia havaitessaan ja toimi myös vähäosaisten puolestapuhujana. Mikä on tilanne tänä päivänä, suomen täyttäessä 100 vuotta, Minna Canthin 173 vuotta kuluneesta syntymäpäivästä?

Naiset ovat alistettuina työpaikoilla, eivätkä uskalla lähteä ajamaan etujaan. Heillä olisi siihen täysi oikeus. Kaupan alalla heidän palkkatasonsa ja työaikansa on todella pieni, niillä tuloilla ei kukaan pärjää. Hoitoalalla naisten työmäärä lisääntyy kaiken aikaa, kun hoidettavat päiväkotilapsista alkaen tarvitsevat yhä enemmän kuntouttavaa työotetta. Sosiaalisin perustein lasten ottaminen päivähoitoon on hiipinyt kun varkain. Ennen lapset olivat hoidossa sen vuoksi, kun vanhemmat olivat töissä.

Mitä tästä sitten seuraa? Hoitajat väsyvät ja jäävät sairaslomille masennuksen vuoksi, koska uupumusdiagnoosia ei saa käyttää, vaikka selvää uupumistahan se on. Sijaiset tulevat ja paikkaavat kiireisiksi käyneitä päiviä ja tästä kärsii koko työyhteisö, eikä heistä vähiten lapset.

Sairaaloissa ja vanhainkodeissa vallitsee sama tilanne, työaikoja vaihdellaan sen mukaan miten vakituisia hoitajia riittää, sijaiset kun eivät voi työskennellä keskenään. Hoitovirheitä sattuu ja vanhuksia lääkitään hiljaiseksi, hoidon laatu kärsii. Työpaikkakiusaamistakin on yhä, naiset ovat susia keskenään.

Olisiko nyt naisten aika vaatia itselleen oikeuksia inhimilliseen työelämään? Minna Canthin päivä muistuttakoon meitä siitä että meidän on huolehdittava myös omasta hyvinvoinnista ja jaksamisestamme.

Birgitta Wulf-Luhtanen

Julkaistu: 22.06.2017 05:00

Pienen kaupunkimme pienen keskustan pienehkössä kauppakeskuksessa liikehtii joltinenkin määrä pienessä kannabiskaasusta ja lääkkeistä sekaisin olevia nuorsyrjäytyneitä. Kauppakeskuksen aulassa nuo epämääriköt pummaavat ja häiriköivät varsinkin vanhempia ihmisiä.

Julkaistu: 20.06.2017 05:00

SOS-miehet (Soini, Orpo, Sipilä) järjestivät hienon näytelmän aiheesta huijaus.

Puhuivat kauniisti ihmisoikeuksista ja arvoista, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että se koskisi meitä tavallisia suomalaisia.

Julkaistu: 19.06.2017 05:00

Suojelupoliisi on nostanut Suomen uhka-arviota. Maamme on joka tapauksessa edelleen eräs Euroopan turvallisimmista maista.

Supon mukaan maassamme on noin 350 terroristitekoihin mahdollisesti ryhtyvää henkilöä.