Julkaistu: 14.04.2017 02:01

Oma Häme ei tyrmää

Forssan Lehdessä 12.4. julkaistiin artikkeli Oma Hämeen lausunnosta FSHKY:n ympärivuorokautista päivystystä koskeneeseen hakemukseen. Maakunnan laajuinen Oma Häme -verkosto puoltaa lämpimästi FSHKY:n lupahakemusta. Oma Häme on jo aiemmin toistuvasti kannustanut FSHKY:ä tällaisen luvan hakemiseen. Toisin kuin jutussa väitetään, ei Oma Hämeen lausunto suinkaan ”tyrmää” FSHKY:n hakemusta edes pysyvän päivystysluvan suhteen.

Oma Hämeen valmistelussa on arvioitu, että lupaa kannattaisi hakea joustavalla asenteella siten että määräaikainenkin ratkaisu seudulla kelpuutettaisiin. Lupahakemus ei tällöin kaatuisi vakituisuuden vaatimukseen, jos ministeriön linja sattuisi olemaan vain määräaikaisen luvan salliva. Kumpi tahansa ratkaisu on joka tapauksessa maakunnallisesti aivan toimiva.

Lausunnon varovainen linja pysyvän luvan suhteen johtui myös siitä, että maakunnassa on kriittisiäkin ääniä FSHKY:n hakemuksen suhteen. Maakunnan laajuisen verkoston yhteisen lausunnon muotoilussa haluttiin tuoda esille koko laajan joukon näkemyksiä asiaan. Verkostovalmistelun kannalta on arvokas asia, että kaikkien näkemykset voidaan mahdollisimman diplomaattisella tavalla ottaa huomioon silloin kun yhteistä lausuntoa kirjoitetaan. Kriittisimmätkin tahot saatiin näin menetellen tämän FSHKY:n hakemusta puoltavan lausunnon taakse. Itse kunkin meistä tulisi toiminnallaan tietoisesti vahvistaa eikä haavoittaa maakunnallista yhtenäisyyttä.

Hyvää pääsiäisen aikaa toivottaen,

Anna-Mari Ahonen

Maakuntajohtaja

Julkaistu: 22.06.2017 05:00

Pienen kaupunkimme pienen keskustan pienehkössä kauppakeskuksessa liikehtii joltinenkin määrä pienessä kannabiskaasusta ja lääkkeistä sekaisin olevia nuorsyrjäytyneitä. Kauppakeskuksen aulassa nuo epämääriköt pummaavat ja häiriköivät varsinkin vanhempia ihmisiä.

Julkaistu: 20.06.2017 05:00

SOS-miehet (Soini, Orpo, Sipilä) järjestivät hienon näytelmän aiheesta huijaus.

Puhuivat kauniisti ihmisoikeuksista ja arvoista, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että se koskisi meitä tavallisia suomalaisia.