Kolumnit

Aleneva syntyvyys tuo mahdollisuuksia neuvolapalveluiden uudistamiselle

Kuva: Matti Keinonen 2014
Kuva: Matti Keinonen 2014

Aleneva syntyvyys ja lisääntyvä lapsettomien määrä ovat ajan ilmiöitä Suomessa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään yhä erilaisempia perhetyyppejä. Tämä tosiasia ja samaan aikaan niukkeneva asiakasmäärä muuttavat perheiden kanssa toimivien ammattilaisten työtä.

Perheiden olosuhteiden monipuolistuminen on todettavissa ainakin kolmella tekijällä. Ensinnäkin yhden vanhemman perheiden osuus on Tilastokeskuksen mukaan jo lähes viidennes. Toisekseen ulkomaalaistaustaisten synnyttäjien määrä jatkaa kasvuaan ja tällä hetkellä useampi kuin yksi lapsi kymmenestä syntyy äidille, joka on maahanmuuttaja. Kolmantena tekijänä on vanhemmaksi tulevien keskimääräinen ikä, joka on noussut merkittävästi.

Useimmin jaksamisen haasteita kasautuu yhden vanhemman perheille. Maahanmuuttajaryhmien välillä puolestaan on suuria terveyseroja, ja joukossa on muun muassa erityisen haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijaperheitä. Palvelut, kuten neuvola, tulee olla suunnattu kaikille, mutta tukea tulisi jatkossa antaa enemmän heille, jotka ovat kipeimmin sen tarpeessa.

Kaikissa neuvoloissa tulisi ottaa ohjelmaan raskaudenaikainen kotikäynti. Lisäksi synnytysyksiköiden ja neuvoloiden yhteistyötä voi entisestään tiivistää ja kehittää esimerkiksi imetysohjauksessa. Neuvolan toimintaa voisi laajentaa esimerkiksi isovanhempiin.

Perheitä tuetaan muun muassa keskustelemalla, kotikäynneillä ja vertaistukiryhmissä, mutta uudentyyppistäkin toimintaa kaivataan. Perheet toivovat yhä enemmän erilaisia digitaalisia palveluita, kuten chat-neuvontaa tai sähköistä ajanvarausta. Palvelut ovat helpommin saavutettavissa, kun niitä tarjotaan myös virka-ajan ulkopuolella.

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on jo vauhdittanut sähköisten palvelujen käyttöönottoa. Tämä olisi hyvä vakiinnuttaa osaksi palvelukokonaisuutta, sillä osaan perheiden tarpeista pystytään vastaamaan sähköisillä palveluilla. Tällöin aikaa vapautuu kohtaamisiin, joilla voidaan tukea perheitä kompleksisissa elämäntilanteissa.

Palveluiden kehittämiselle ja monipuolistamiselle on nyt loistava mahdollisuus, kun synnytyssairaaloissa ja neuvoloissa on entistä vähemmän asiakkaita laskevan syntyvyyden myötä. Pitkällä tähtäimellä riittävä ja oikea-aikainen tuensaanti saattaa vaikuttaa myönteisesti myös syntyvyyteen.

Tuula Kolari ja Kaisa Seppälä ovat hoitotyön lehtoreita Hämeen ammattikorkeakoulun hyvinvointiosaamisen yksikössä.

Uusimmat

Fingerpori

comic