Kolumnit

Forssan kampuksen opiskelijat louhivat dataa yritysten hyödyksi

Kuva: tuntematon
Kuva: tuntematon

Korkeakouluopiskelijat voivat tuottaa monenlaista hyötyä yrityksille osana opintojaan ja saada siten käytännön työelämäkokemusta sekä arvokkaita kontakteja.

Viime keväänä 30 insinööriopiskelijaa Forssan kampukselta toteutti Hämeen ammattikorkeakoulun poikkitieteellisen palvelu- ja tuotekehitysalusta Design Factoryn koordinoimia datan analysointi ja visualisointi -projektitöitä yritysten toimeksiannoista kahdeksan viikon aikana. Toimeksiantajia oli neljä, joista kullekin työskenteli kaksi opiskelijatiimiä tuottaen hieman erilaiset ratkaisut.

Yritykset toimittivat datansa opiskelijatiimeille ja kertoivat, mitä haluaisivat datasta saada selville. Toimeksiannot liittyivät prosessidatan visualisointiin ja keräämisen kehittämiseen, asiakastiedon esittämiseen kartalla, saapuneen tavaran toimitusajankohtien kuvaamiseen tuotannon ennustettavuuden lisäämiseksi sekä varastopaikkojen uudelleen järjestelyyn keräilydataan perustuen.

Projektin toteutuksen rinnalla opiskelijat opiskelivat data-analytiikan työkaluja sekä tilastomatematiikkaa ja projekti ohjattiin opettajien toimesta. Toimeksiantajat pääsivät seuraamaan viikoittain projektien etenemistä ja ohjaamaan opiskelijoita, jolloin opiskelijat saivat esittää kysymyksiä ja esitellä tuotoksiaan. Tämä ohjaaminen otti toimeksiantajilta viikoittain aikaa noin puoli tuntia.

Kevään poikkeustilan vuoksi, tämä yhteistyö tapahtui alusta loppuun verkossa. Yhteistyön koettiin toimivan erinomaisesti, puolin ja toisin.

Toisaalta live-tapaamiset ja toimeksiantajien kohteissa vierailut olisivat tuoneet opiskelijoille syvempää ymmärrystä toimeksiantoon ja dataan liittyen. Opiskelijoiden ei ollut aina helppoa tulkita ja ymmärtää toimeksiantajien aineistoa, kun prosessit ja ympäristö niiden taustalla eivät olleet tuttuja.

Yrityksille yhteistyö opiskelijoiden kanssa tuotti erilaisia hyötyjä. Erilaiset visualisoinnit toivat esimerkiksi lisää ymmärrystä yrityksille omaan toimintaansa sekä konkreettisia kehitysideoita. Tietojenkäsittelyyn ei yrityksissä ole aina resursseja käytettävissä, vaikka sen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä muun muassa toiminnanohjaukseen. Samalla yritykset pääsivät tutustumaan itselleen uusiin datan analysointityökaluihin, ja havaitsemaan niiden hyödyllisyyden omassa toiminnassaan. Yhteistyön jatko kiinnostaa yrityksiä erilaisten kartalle tehtävien visualisointien, reittisuunnittelun ja datankeruun laadun kehittämisen parissa.

Seuraavat data-analytiikkaprojektit käynnistyvät maaliskuussa 2021, jolloin mukana on myös Forssan kampuksen uusia kansainvälisiä opiskelijoita. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön!

Kirjoittaja on Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori tieto- ja viestintätekniikka, biotalous -koulutuksesta.

Uusimmat

Fingerpori

comic