Kolumnit

Hankinnat tulee kääntää elinvoiman veturiksi – Yhteishankintayksiköiden palveluja voidaan hyödyntää ilman paikallista kilpailutusta!

Kuva: tuntematon
Kuva: tuntematon

Viime viikolla Yrittäjät järjestivät Forssassa Hankinta-aamun, jossa kuulimme esimerkkejä alueemme hankinnoista. Forssan kaupunki osti viime vuonna palveluja yli 75 miljoonalla eurolla sekä aineita ja tarvikkeita yli neljällä miljoonalla. Kuntien ostoihin onkin suhtauduttava keinona aluetalouden elvyttämiseen ja elinvoiman nostamiseen sekä uusien yritystarinoiden luomiseen. Julkisiin hankintoihin kohdistuvan strategisen ohjauksen tulee kaupungissamme tähdätä kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseen. Forssan kaupungin hankintaohje antaa hyvän kehyksen strategian noudattamiselle.

Forssassa kuten yleensäkin kunnissa hankinnat tehdään hajautetusti toimialoittain. Forssan kaupungin sivuille on luotu oma hankintoja koskeva sivusto, jossa aihepiiri on nostettu hyvin esille. Toinen kysymys on, miten hankintoja käytännössä toteutetaan.

Kuntamme elinvoimaa heikentäviä tilanteita voi syntyä, kun käytetään yhteishankintayksiköitä, joiden palveluja voidaan hyödyntää ilman paikallista kilpailutusta. Käytännössä nämä Sarastiat, Hanselit ja Kuntien Tierat eivät kilpailuta ostojaan siten, että pienillä olisi mahdollisuutta niihin osallistua. Esimerkkinä Hansel teki alkuvuodesta 50 miljoonan euron siivoustarvikkeiden kilpailutuksen, jota ei ositettu tuoteryhmittäin eikä alueellisesti. Nyt Hansel on yksi kansallisen hankintastrategian kumppaneista, joten toivottavasti tällaisia emämunauksia ei enää nähdä.

Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tekemiä hankintoja on laaja kirjo: koronasuojautumistarvikkeet, työasut, koulutus-, konsultointi- ja ICT-palvelut, kalusto, elintarvikkeet, leikkivälineet, asfaltoinnit ja rakentaminen, joitakin mainitakseni. Seutukuntamme yritysten palvelut ja tuotteet pitää pystyä huomioimaan näissä hankinnoissa.

Loikun osalta kuulimme Hankinta-aamussa, että Sarastian sopimusjakso elintarvikehankinnoista on päättymässä. Loiku on tekemässä päätöksen kilpailutukseen mukaan liittymisestä 15.1. mennessä, minkä jälkeen hankintaa täsmennetään. Keskustelu seudun lähiruoantuottajat ja ensiasteen jalostajien kanssa on käynnistymässä Fykin ja ProAgrian toimesta tällä viikolla. Niin viranhaltijoiden kuin päättäjien tulee ottaa elinvoimanäkökulma huomioon, kun hankintojen kilpailutusta suunnitellaan uudelle kaudelle.

Neuvoni julkisia hankintoja tekeville vastuuhenkilöille on aloittaa hankinnan suunnittelu ajoissa, käydä markkinavuoropuhelua, muuttaa puitesopimusten kilpailutukset dynaamisiksi hankinnoiksi ja tehdä myös hankintarajat alittavista hankinnoista ilmoitus pienhankintaportaaliin. Elinvoimaa tukevat menettelyt vaativat tilaajalta ehkä aiempaa enemmän resursseja, mutta onnistuneen hankinnan hyötyinä seutukunnallemme palautuu verotuloja, työtä ja palveluja.

Kirjoittaja on Forssan Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Uusimmat

Fingerpori

comic