Kolumnit

Imagoaan parempi! - Kaikkiaan hyvä seutukunta asua ja työskennellä, uskallan väittää

Kuva: Ari,Kujamaki
Kuva: Ari,Kujamaki

Forssa, mikä itselle alueesta puhuttuna tarkoittaa niin Humppilaa, Jokioista, Tammelaa kuin Ypäjääkin, on tuomittu laskevien väestöennusteiden ja heikentyvän ostovoiman johdosta taantuvaksi alueeksi. Seutukunnan yrittäjäjärjestöissä asia nähdään toisin.

Alueellamme paljon hyviä kehittyviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Nämä kasvavat ja toimintaansa kehittävät yritykset ovat pystyneet tarjoamaan työpaikkoja monen suuren toimijan katoamisen aiheuttamaan työpaikkakadon sijaan. Avointen työpaikkojen määrä on tällä hetkelläkin kohtuullisen suuri ja monesti yrittäjät törmäävätkin osaavan työvoiman pulaan, kun rekrytointeja suoritetaan. Tulevaisuudessa tilanne ei helpota, kun eläköitymisen myötä moni osaaja siirtyy ansaitulle vapaalle.

Forssan Yrittäjät sai LounaPlussan kautta merkittävän rahoituksen kehityshankkeelle, mikä nostaa seutukunnan imagoa ja vetovoimaan asuinpaikkana. ELVI-hanke aloitetaan kyselyllä seutukunnan yrityksiin. Monen yrittäjän tai yritysjohtajan mielestä kaikenlaisia kyselyitä ja selvityspyyntöjä tulee ihan liikaa, minkä johdosta niihin suhtaudutaan usein penseästi. Toivomme kuitenkin, että kaikki ja kaikenkokoiset yritykset sekä yritysjohtajat vastaavat siihen. Vastausten perusteella saamme kattavan kuvan niistä tekijöistä, mihin keskittyä, kun alueen imagon määrätietoista rakentamista aletaan työstää. Tavoitteena on helpottaa seutukunnalle tapahtuvia rekrytointeja.

Yrittäjien ja sitä kautta alueen elinvoima perustuu siihen, että tuotannon tekijät ovat kunnossa. Kunnat vaikuttavat siihen, että sitä tukeva infra ja siihen liittyvät palvelut kaikilta osa-alueilta ovat toimivia. Mielestäni Forssan seutukunnalla nämä asiat ovat hyvässä kunnossa, liikenneyhteydet mukaan lukien. Alueella on monipuolinen ja hyvin kohtuuhintainen asuntotarjonta. Julkisten palveluiden lisäksi runsas sekä hyvä kaupan ja palveluiden tarjonta että paljon erityyppisiä harraste mahdollisuuksia niin urheilun, kulttuurin kuin esim. opiskelunkin osalta. Lisäksi tämä kaikki on erittäin helposti saavutettavissa.

Kaikkiaan Hyvä seutukunta asua ja työskennellä, uskallan väittää. Tukeva perusta rakentaa hyvää imagoa.

Jokainen alueella asuva ja työskentelevä välittää imagokuvaa Forssan seutukunnasta. Tämän lisäksi imagon rakentamiseksi pitää tehdä suunnitelmallista työtä, erityisesti some-kanavia hyödyntäen.

ELVI-hankkeen tavoitteena toteuttaa yhdessä alueen yritysten ja kuntien kanssa ennen kokemattoman laaja imagokampanja, millä alueen houkuttavuutta niin asuin kuin työskentely alueena tuodaan esiin erityisesti nuorten keskuudessa. Imago kampanjalla hyvin kylvetty siemen voi tuottaa satoa nopeastikin tai vuosien päästä ja tuoda kasvua, työtä ja elinvoimaa seutukunnalle.

Rakennetaan Forssasta kasvava ja kehittyvä seutukunta. Tärkeintä on, että alueemme imago on yhä laajemmin positiivisesti tunnettu!

Kirjoittaja on Forssan Yrittäjät ry:n varapuheenjohtaja.

Uusimmat

Fingerpori

comic