Kolumnit

Insinöörikoulutuksen muutos kiteytyy kolmeen D:hen - HAMKin tekniikan ala on yksi jatkuvan oppimisen edelläkävijöistä

Kuva: Matti Keinonen 2014
Kuva: Matti Keinonen 2014

Tekniikkaa tarvitaan entistä enemmän, kun haetaan ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, joita esimerkiksi väestön ikääntyminen tai ilmastonmuutos aiheuttavat.

Avainroolissa ovat tällöin eri alojen insinöörit. Heidän koulutuksensa muutosta on viime vuosina ohjannut kolme D:tä: disruptio, diversiteetti ja digitalisaatio.

Disruptiolle kuvaava ilmaus on murros: jokin toimintamalli tai ympäristö on olennaisesti muuttunut. Yhteiskunnan ja teknologioiden muutos sekä ikäluokkien pienentymisen ja kansainvälistymisen mukanaan tuoma kilpailu muuttavat korkeakouluja. Korkeakoulut ovat myös jatkuvan arvioinnin kohteena, mm. työelämän, kansainvälisten mittareiden ja opiskelijoiden taholta.

HAMKissa on strategialähtöisesti muutettu toimintaa. Tutkimus on yksi korkeakoulun tehtävistä, ja tavoitteena on tutkimuksen ja koulutuksen yhdistäminen.

Harjoitustyöt ovat muuttuneet työelämäprojekteiksi. Yritysyhteistyö on osa tekniikan koulutuksen arkea. Joudumme jatkuvasti pohtimaan, vastaako insinöörien ja rakennusmestarien osaaminen työelämän tarpeita. Kehityskulku muuttaa opettajan roolia oppimisen ohjaajaksi.

Opetus- ja tutkimushenkilöillä on erilaisia taustoja ja kansalaisuuksiakin. Tästä pääsemme diversiteettiin eli monimuotoisuuteen. Vieraskielisiä koulutuksia on kaikilla tekniikan kampuksilla. Insinööri- ja rakennusmestariopiskelijat ovat yhä enemmän eri-ikäisiä, työuransa eri vaiheissa olevia sekä eri kulttuureista tulevia opiskelijoita – myös suomenkielisissä ryhmissä.

HAMKin tekniikan ala on yksi jatkuvan oppimisen edelläkävijöistä. Jatkuva oppiminen mahdollistetaan nykyään digitalisaatiolla, asioita tehdään opiskelijoiden ja kumppaneiden kanssa ajasta ja paikasta riippumatta.

Kolme D:tä näkyvät myös toisella tapaa: 3D- ja virtuaalitekniikkaa sekä robotiikkaa on kaikissa tekniikan koulutuksissa. Näihin liittyvissä kehittämistehtävissä koulutus, tutkimus ja työelämä yhdessä hakevat ratkaisuja ongelmiin, joita aiemmin ei olisi ollut mahdollista löytää. Ratkaisuissa konkretisoituvat edellä mainitut toimintaympäristön muutos, monimuotoisuus ja digitaalisuus.

 

Tuija Engbom on Hämeen ammattikorkeakoulun yliopettaja teknologiaosaamisen yksiköstä.Lea Mustonen on Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori teknologiaosaamisen yksiköstä.

Uusimmat

Fingerpori

comic