Kolumnit @urjamedia.fi

Urjalan johtaja valitaan valtuustossa ensi maanantaina - Kuusisto, Källi vai Saari-Männistö?

Kuva: Seppo Pessinen
Kuva: Seppo Pessinen

Toukokuussa 1949 valittiin silloinen kunnansihteeri Arvo Lehto yksimieleisesti Urjalan kunnanjohtajaksi, Hän aloitti virassa elokuun alussa.

Urjala oli Suomessa 16. maalaiskunta, joka valitsi kunnanjohtajan. Kunnantoimisto oli silloisessa kunnallis- tai pankintalossa, jota nykyisin kutsutaan Säätiötaloksi, jossa maanantaina valitaan Urjalan neljäs vakinainen kunnanjohtaja.

Tuolloin kunnanvaltuustoa johti Oskari Härmä ja kunnanhallitusta Santeri Metsovaara. Silloisen maalaiskuntia koskeneen lain mukaan kunnanjohtajasta tuli myös kunnanhallituksen puheenjohtaja. Tässä tehtävässä Lehto toimi aina vuoden 1976 loppuun. Lakimuutoksen johdosta hän siirtyi esittelijäksi ja luottamushenkilö, ensimmäisenä Eino Jussila, ryhtyi johtamaan hallitusta.

Vuonna 1980 uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin jännittävien vaiheiden jälkeen Heikki Suontausta. Vaali ratkesi vasta toisella äänestyskierroksella. Edeltävistä tapahtumista saisi vaikkapa pienen jännärin.

Heikin sairastuttua johti kuntaa viransijaisena v. 1994 hallintojohtaja Pekka Kurikka. Loppusuoralla kunnanjohtajan vaalissa oli kolme ehdokasta, Valituksi tuli äänin 26–1 silloinen Kurun kunnanjohtaja Hannu Maijala. Vaali suoritettiin silloisen lain mukaan suljetuin lipuin.

Hannu sai lentävän lähdön, sillä kunta myi noihin aikoihin Hämeen Sähkön osakkeet. Myynti mahdollisti monen investoinnin toteuttamisen. Kuntien ja valtion väliset suhteet ovat aina olleet jännitteiset.

Viime vuosina kustannusten jako, kuntien lakkauttamispyrkimykset ja sote ovat hallinneet otsikoita. Tässä yhteydessä ei ole vielä syytä tehdä arviota Hannun johtajakaudesta, koska se jatkuu vuoden loppuun.

Maanantaina Urjalaan valitaan ensimmäistä kertaa nainen kunnanjohtajaksi. Hakijoita oli 33, joista karsintavaiheiden jälkeen loppusuoralle jäi kolme. Hakijamäärä oli suuri, mutta huomiota kiinnitti, että hakijoiden joukossa oli vain yksi kunnanjohtajana toimiva.

En tunne hakijoita lähemmin, joten en osaa ennakoida vaalin tulosta. Ihmisten kanssa turinoidessa tuntuu keskeinen edellytys valittavalle olevan, että kunnanjohtaja muuttaa kunnan vakinaiseksi asukkaaksi. Hänen toivotaan pystyvän luomaan työpaikkoja ja olemaan yrittäjäystävällinen.

Itse asettaisin ehdoksi myös halun ja kyvyn pitää Urjala itsenäisenä. Yhteistyökykyä pitää olla niin henkilöstön, luottamushenkilöiden kuin sidosryhmien suuntaan. Helposti lähestyttävä ja urjalalaisten kanssa arkea ja juhlaa elävä ihminen on toiveissa.

Valtuutetut ratkaisevat johtaako kuntaa Annu Kuusisto, Terhi Källi vai Salla Saari-Männistö.

Kirjoittaja on urjalalainen tietokirjailija.

Uusimmat

Fingerpori

comic