Kolumnit

Kertaheitolla verkkoon – haasteena tasapuolinen arviointi ja oppimisen varmistaminen

Kuva: MIKAELA HOLMBERG
Kuva: MIKAELA HOLMBERG

Koronaepidemia vei lähes kaiken opetuksen kertaheitolla verkkoon. Näyttäisi siltä, että kaikissa ammattikorkeakouluissa on pystytty nopeasti siirtymään etä- ja verkko-opetukseen, vaikka alojen ja yksittäisten opettajien opetuksen tavoissa ja laadussa voi olla eroja.

Verkko-opetuksen kehityksen kannalta on eletty historiallisia aikoja. Tähän asti kehittämistyössä on käytetty kannustusta ja annettu erilaisia resursseja. Moni opettaja on innokkaasti kehittänyt verkko-opetustaan oma-aloitteisesti, mutta osa on kokenut, ettei se syystä tai toisesta ole oma juttu. Erot opettajien välillä ovat tulleet näkyviksi. Siksi myös tuen tarve vaihtelee ja tarvitaan oikein kohdennettua apua. Toimiviksi keinoiksi pakkotilanteessa ovat osoittautuneet muun muassa täsmävalmennus, verkkoklinikat, tukiaineiston kokoaminen samaan paikkaan ja vertaistuki.

Kriisin aikana on noussut esille kaksi erityistä digitaalisuuden puolta. Ensinnäkin verkko-oppiminen edellyttää opiskelijalta omanlaisiaan taitoja, itseohjautuvuutta ja kykyä toimia muiden kanssa digitaalisessa ympäristössä. Kaikilla näitä ei ole, eivätkä kaikki digitaaliset ympäristöt edes ole riittävän laadukkaita, saavutettavia ja monikanavaisia.

HAMKissa ongelmaa on ratkottu tarjoamalla henkilöstölle koulutusta mm. saavutettavan oppimateriaalin rakentamiseen. Olemme havainneet, että kun ohjausta ja verkko-opetusta suunnitellaan tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta, se palvelee samalla kaikkia opiskelijoita.

Toinen uusi haaste on luotettava ja oikeudenmukainen arviointi digitaalisessa opiskelussa ja esimerkiksi etänä toteutettavien tenttien ja pääsykokeiden valvonta. Uuden tekniikan mahdollisuuksia etsitään kiivaasti. On hyvä muistaa, että tentit ja pääsykokeet ovat kuitenkin vain yksi osa osaamisperustaista arviointia. Arvioinnin tulisi olla monipuolista ja osaamisperustaista, opiskelijan kehittymistä tukevaa. Esimerkiksi erilaisin näytöin ansaittavat osaamismerkit ja opinnoista, työelämästä ja harrastuksista kertyvän osaamisen ja kokemukset yhteen paikkaan kokoavat sähköiset e-portfoliot voisivat olla yksi ratkaisu.

Nykyisin on myös uusia mahdollisuuksia mitata verkko-oppimista ja samalla opiskelijan hyvinvointia erilaisen oppimisanalytiikan ja älykkään teknologian, kuten älysormusten, keinoin. Siten kaikkea arviointia ei tarvitsisi kohdistaa yksittäiseen pääsykokeeseen tai tenttiin.

Omassa kehitystyössämme tavoitteena on, että ratkaisut palvelevat opettajien osaamisen kehittämistä ja helpottavat työtä.

Seija Mahlamäki-Kultanen on yksikön johtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu.Martti Majuri on HAMK Edu -tutkimusyksikön johtaja.

Uusimmat

Fingerpori

comic