Kolumnit

Naapurina hotelli

Kuva: Tarmo Valmela/PhotoDance Valmela
Kuva: Tarmo Valmela/PhotoDance Valmela

Uudet avoimet vuokrausjärjestelmät kuten Airbnb:t ja Uberit ovat tulleet vahvasti markkinoille. Viralliset taksiautoilijat kilpailevat freelancer-kuljettajia ja hotellit harmaata majoitustoimintaa vastaan. Näiden järjestelmien myötä viralliset yritykset menettävät asiakkaitaan ja työpaikat vaarantuvat.

Suomessa omistusasunnon haltijalla on vapaus käyttää asuntoaan miten tahansa, kunhan se ei ole vastoin taloyhtiön järjestyssääntöjä tai yleisiä lakeja ja säädöksiä. Omistaja voi aina vuokrata asuntonsa kenelle tahansa. Valitettavasti kaikki vuokralaiset eivät noudata talon järjestyssääntöjä ja saattavat aiheuttaa kohtuutonta haittaa talon muille asukkaille. Näissä tilanteissa taloyhtiön hallituksella on mahdollisuus puuttua ongelmakäyttäytymiseen, ja mikäli tilannetta ei saada järjestykseen, voidaan asunto jopa ottaa yhtiön haltuun, vaikka prosessi onkin varsin pitkä.

Airbnb:n osalta tilanne on merkittävästi erilainen. Airbnb-asiakas viipyy asunnossa yleensä vuorokaudesta viikkoon. Mikäli tällainen asukas tai asukkaat aiheuttavat häiriötä, poistuu kyseinen ongelma vierailun jälkeen. Uudet yöpyjät puolestaan ovat eri henkilöitä ja mahdolliset häiriöt heidän osaltaan uusia. Juridisesti taloyhtiöllä ei käytännössä ole mahdollisuuksia puuttua näihin tilanteisiin.

Taloyhtiön yhtiöjärjestykseen olisi mahdollista kirjata kielto, jossa puututtaisiin epävirallisen hotellitoiminnan pyörittämiseen, mutta tämä edellyttää kaikkien osakkeenomistajien suostumusta. Kaikki asuntosijoittajat tuskin haluavat vuokraustoiminnalleen tällaista rajoitusta.

Eduskuntamme olisi syytä ottaa Airbnb:n tapaisten myyntijärjestelmien toiminnot pikaisesti käsittelyyn. Asunto-osakeyhtiölakiin voitaisiin kirjata rajoituksia tai kieltää kokonaan hotellimainen, jatkuva lyhytaikainen vuokraustoiminta. Minimissään tämä voisi tarkoittaa, että osakkaiden enemmistöpäätöksellä yhtiöjärjestykseen voitaisiin kirjata kieltoja tai rajoituksia asuntojen lyhytaikaiselle majoituspalvelutoiminnalle. Tämäkään lakimuutos ei kuitenkaan helpottaisi omistusasunnossaan asuvien osakkaiden asemaa sellaisissa asunto-osakeyhtiöissä, joissa sijoitusasuntojen osuus on yli puolet osakekannasta.

Airbnb:n vaikutus hotelli- ja majoitusalalle on merkittävä. Jo nyt useissa eurooppalaisessa suurkaupungeissa tilanteeseen on puututtu.

Viranomaisten on jatkossa pystyttävä valvomaan, että vuokranantajat ilmoittavat kaikki vuokratulonsa ja maksavat niiden mukaisesti verot. Asiakasturvallisuuden takaamiseksi on myös varmistettava, että asunnot täyttävät samat vaatimukset ja velvoitteet, jotka koskevat muita majoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä.

Suomen suosio kiinnostavana matkailukohteena kasvaa. Korkeatasoisilla palveluilla säilytämme hyvän maineemme. Matkailuala työllistää meillä yli 140 000 ammattilaista. On toivottavaa, etteivät nämä epäviralliset toimijat vaaranna majoitusalan yrityksiä ja työpaikkoja.

Kirjoittaja on Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja, DI, HHJ Pj

Uusimmat

Näkoislehti

4.7.2020

Fingerpori

comic