Kolumnit

Sirkka-Liisa Anttila: En kannata maakuntahallintoa, vaikka keskusta sitä ajaakin

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Maakuntahallintouudistuksessa maakuntavaltuustoon valittaneen 59 valtuutettua, joista noin 37 tullee Hämeenlinnasta. Kaikki päätökset tehtäisiin yhden kunnan enemmistöllä, jos emme saa perussääntöön äänivallan rajausta: yhdellä kunnalla ei voi olla enemmistöä äänistä. Tällainen rajaus on HYKYN perussäännössä.

Minä en kannata maakuntahallintoa, vaikka sitä Keskusta ajaakin. Tiedän sen johtavan päätösvallan ja palvelujen keskittämiseen maakuntakeskuksiin. Siksi muutoksia SOTE-lakiehdotuksiin on saatava estämään yksinvaltius ja keskittäminen. Keskussairaalan HYKYlle tekemä tarjous siirtää sairaalamme ESH sairaanhoitopiirin toiminnaksi tarkoittaa oman päätösvaltamme siirtoa sairaanhoitopiirille. Vaikutetaan nyt yhdessä seutukuntana SOTE-lakeihin ja pidetään päätösvalta omissa käsissämme. 20 vuotta sitten seutumme kunnat yksimielisesti ottivat sairaalan päätösvallan itsellemme.

Seutumme edunvalvonnan näkökulmasta on tärkeää kuntien valmistella yhdessä HYKYN kanssa oma lausunto hallituksen SOTE-laeista. Siinä lausunnossa on tuotava esille seutumme väestön tarpeet: erikoissairaanhoidon säilyminen sairaalassamme lähipalveluina edellyttää lakiin kirjattavaa velvoitetta sairaanhoitopiireille erikoislääkärikonsultaatioiden tuomiseksi perustasolle. Tästä vuodesta 2000 alkaen toimineesta Forssan mallista perusterveydenhuolto-ESH integratiosta ministeri Kiuru kiitti meitä vieraillessaan HYKYSSÄ .

Seutumme lausunnossa on vaadittava ympärivuorokautisen päivystyksen jatkumista, perusterveydenhuollon palvelut lähipalveluina, vanhustenhuollossa avohoidon kehittämisen rinnalla tarvitaan myös laitospaikkoja asiakkaan terveydentilan mukaan. Sairaalamme osastohoitopaikoista on pulaa jo nyt seudun ulkopuolelta tulevien potilaiden viedessä paikat. Oliko sisätautien toisen vuodeosaston lopettaminen virhe? Oliko kirurgian vuodeosaston potilaspaikkojen vähentäminen virhe? Maakunnan SOTE-palveluverkosta sopiminen on tekemättä maaseutukuntiemme vaatimuksesta huolimatta. Seutumme elin- ja pitovoiman näkökulmasta SOTE-lakiehdotusten lausunto on ratkaisevan tärkeää nyt itse tehdä. Kukaan muu ei etujamme aja ja valvo kuin me itse. Se on nähty.

Hyvä, kannustava johtajuus on yksi tärkeimmistä julkisen sektorinkin menestystekijöistä. Itsensä johtamisesta se pitää aloittaa. Tarvitaan työyksikön johtajalta tuleva innostava ja kannustava työn ja toiminnan johtaminen, mukaan lukien henkilöstön kuuleminen ja mahdollisuus vaikuttaa oman yksikön asioihin ja toimintaan. Yksikköjen johtajat rakentavat työyhteisön tavoitteet yhdessä ylimmän johdon kanssa. Julkisen yhteisön johtaminen on johtajan välitöntä, kannustavaa ja suoraa yhteydenpitoa, ei sähköpostijohtamista. Oikean tiedon kulku on hyvän johtamisen tärkein työväline. Johtamisen puute näivettää koko toimintaa eikä tieto kulje eikä innostusta työhön tule eikä ole.

Tuloksellinen toiminta ja henkilöstön hyvinvointi ovat toisiaan tukevia tärkeitä tavoitteita julkisellekin johtamiselle. Hyvä johtaminen vaikuttaa suoraan pätevän ja hyvän henkilöstön saatavuuteen ja työhön sitoutumiseen ja työn tuloksiin.

Kirjoittaja on forssalainen ministeri, emeritakansanedustaja.

Uusimmat

Fingerpori

comic