Lounais-Häme

5-vuotiaille 20 viikkotuntia varhaiskasvatusta maksutta – Forssa hakee mukaan kokeiluun

Forssa hakeutuu opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaille suunnattuun maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun. Forssa hakee samalla erityisavustusta kokeiluun.

Avustus on harkinnanvaraista ja se voidaan myöntää kunnalle, joka järjestää kaikille vuonna 2013 syntyneille lapsille 20 tuntia maksutonta varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta viikossa.

Avustuksen on määrä kattaa 20 prosenttia asiakasmaksutulojen vähenemisestä.

Kokeilu alkaa 1. elokuuta 2018 ja päättyy 31. heinäkuuta 2019.

Kokeiluun on varattu määrärahoja viisi miljoonaa euroa. Mikäli kokeiluun varattu määräraha ei ole hakemuksiin nähden riittävä, hakijakunnat priorisoidaan painotettujen indikaattoreiden avulla.

Valintaindikaattoreita ovat 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistumisaste kunnassa, vieraskielisten osuus kunnan asukkaista, vain perustutkinnon suorittaneiden osuus kunnan aikuisväestöstä ja kunnan työttömyysaste.

 

Forssassa asui vuonna 2013 syntyneitä lapsia 5. helmikuuta yhteensä 145. Heistä oli varhaiskasvatuspalveluiden piirissä tammikuussa 2018 126 lasta eli 87 prosenttia. Jos koko 5-vuotiaiden ikäluokka tulisi varhaiskasvatuksen piiriin, tarkoittaisi se 19 lapsen lisäystä lapsimäärään.

Tammikuussa 2018 varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten maksutuloja kertyi 11 516 euroa. Jos kaikille 5-vuotiaille myönnettäisiin maksuton varhaiskasvatus 20 viikkotunnin osalta nykyisten hoitoaikavarausten ja varhaiskasvatusmaksujen mukaisesti, maksutulot putoaisivat näiltä osin 5 018 euroon kuukaudessa.

Kaupungin saamat tulot vähenisivät noin 6 500 eurolla kuukaudessa, eli reilulla 70 000 eurolla vuodessa.

 

Tammelan sivistyslautakunta kävi keskiviikkona pitkän keskustelun kokeiluun osallistumisesta ja päätyi kielteiselle kannalle.

Painavaksi perusteeksi nousi se, että Tammelan lapsista erittäin korkea osuus on jo nyt varhaiskasvatuksen piirissä.

-Vuonna 2013 syntyneitä lapsia on Tammelassa 60 ja heistä 92 prosenttia on varhaiskasvatuksen piirissä. Korkea osallistumisprosentti olisi myös heikentänyt mahdollisuuksia saada valtiontukea, varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso toteaa.

Kokeilun kustannusvaikutus olisi ollut Tammelassa noin 42 000 euroa vuodessa, mikäli valtiolta olisi saatu 20 prosentin avustus.

Laakso huomauttaa, että Tammelassa on uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain hengen mukaisesti porrastettu maksuja tuntuvasti.

 

Forssan varhaiskasvatuksessa on selvitelty vuonna 2017 mahdollisuutta maksuttoman varhaiskasvatuksen toteuttamiseen erilaisin reunaehdoin.

Nyt haettavana oleva avustus ja sen kohdentuminen 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen rajatuilta osin on luontainen jatkumo sekä LastenForssan –hengessä toteutettavaan lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen että lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti