Lounais-Häme

Aika alkaa käydä vähiin

Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistusta koordinoiva Oma Häme -ohjausryhmä tiedottaa alkuviikosta, minkälaisia riskejä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (hyky) suunnittelemaan yhteisyritysmalliin liittyy.
Myös seutuneuvostossa on alettu selvittää riskejä, vaikka aikataulu tekeekin tiukkaa.
Hykyn tavoitteena nimittäin on, että yhteisyritys aloittaisi toimintansa jo reilun kahden kuukauden kuluttua.
Oma Häme suhtautuu kriittisesti hykyn haluun ulkoistaa sote-palveluitaan.
Oma Häme on valmistellut lausunnon, jonka sisällöstä se tiedottaa maanantaina.
– Arvioimme lausunnossa riskejä ja kyseenalaistamme hykyn yhteisyrityssuunnitelmaa maakuntavalmistelun näkökulmasta, Oma Hämeen projektipäällikkö Jukka Lindberg kertoo.
Hän totesi aiemmin tällä viikolla, ettei ole tarkoituksenmukaista, että hyky irtautuisi yhteisestä maakunnallisesta valmistelusta.
Lindberg ei halunnut tässä vaiheessa kommentoida lausunnon sisältöä sen enempää.
Hykyn yhtymäjohtajan Juha Heinon mukaan yhteisyritysmallin valmistelu jatkuu edelleen.
– Emme ole vielä tehneet päätöstä kumpaankaan suuntaan, Heino sanoo.
Heinon mukaan valmistelussa täytyy ottaa huomioon päivystysasetuksen ja terveydenhuoltolain eteneminen.
Päivystysasetus annetaan sen jälkeen, kun terveydenhuoltolain muutokset on vahvistettu eduskunnassa marraskuun loppupuolella.
Kun selviää, miten lain valmistelussa käy, voivat hykynkin suunnitelmat edetä.
– Olemme avoimia niin maakunnalliselle mallille kuin yhteisyritysmallillekin, Heino sanoo.
Jos yhteisyritystä ei perusteta, loppuu seudulta todennäköisesti yöpäivystys. Tosin siitä ei vielä ole varmuutta, tapahtuuko lopetus heti vai siirtymäajan jälkeen.
Sosiaali- ja terveysministeriö muistutti tällä viikolla kuntia ja kuntayhtymiä lain noudattamisesta.
Vuoden 2019 loppuun asti voimassa olevalla lailla rajoitetaan sote-palvelujen laajoja ja pitkäaikaisia sopimuksia sekä suuria investointeja.
Tarkoituksena on turvata sote-uudistuksen eteneminen hallituksen tavoitteiden mukaisesti.
Ministeriön mukaan se ei ole mahdollista, jos maakunta sidotaan pitkäksi aikaa kunnan aiemmin tekemän sopimuksen velvoitteisiin.
Laissa säädetään muun muassa yksityisen palvelujen tuottajan kanssa tehtävistä sopimuksista. Sopimukseen on sisällytettävä irtisanomisehto.
Myös seutuneuvosto on selvittämässä yhteisyrityksen riskejä.
Seutuneuvosto kokoontui viime viikolla miettimään, mitä on odotettavissa ja päätti antaa konsulttitoimiston selvittää riskit, myös maakunnallisen soten riskit.
Seutuneuvoston kuntajohtajatyövaliokunta halusi selvennyksiä nimenomaan kuntien näkökulmasta.
– Virkavastuulla toimivien virkamiesten pitää aikanaan asiaa esitellessään tietää hyödyt ja haitat, Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä puolustaa 20000 euroa maksavan riskianalyysin tekoa.
Määtän mukaan yhteisyrityksessä on riskinsä. Vaikka hyky tekisi 15 vuoden sopimuksen yksityisen yrityksen kanssa, voi maakunta lain mukaan jättää ostamatta yrityksen palveluita vuoden 2020 jälkeen.
– Jos yhteisyritysmalli otetaan käyttöön, täytyy yrityksen kanssa tehtävään palvelusopimukseen sisällyttää irtisanomisehto, joka päästää maakunnan irti sopimuksesta.
Lisäksi on olemassa henkilöstöä koskeva riski. Jos Forssan seutu lähtee mukaan maakunnalliseen malliin, työntekijät siirtyvät maakunnan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
– Jos yhteisyrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia vuoden 2020 jälkeen, maakunnalla ei ole velvollisuutta ottaa yhteisyrityksen työntekijöitä palvelukseensa.
Myös kiinteistöt aiheuttavat oman riskinsä. Määttä kysyy, mitä kiinteistöille tapahtuu, jos hyky lähtee mukaan yhteisyritykseen, mutta kaikki ei sujukaan niin kuin piti.
Esimerkiksi Jokioinen on investoinut kiinteistöihin viime vuosina ja jos ne jäävät tyhjilleen syntyy tappiota.
– Maakuntamallissa ei ole niin suurta riskiä kiinteistöjen suhteenkaan.
Määttä summaa, että 15 vuoden ulkoistamissopimus maksaa seudulle noin 100 miljoonaa euroa per vuosi. 15 vuodessa se tekee 1,5 miljardia.
– Se on iso summa. Siksi riskit on hyvä selvittää perusteellisesti, Määttä sanoo.
Keskustan kansanedustaja forssalainen Sirkka-Liisa Anttila on eri mieltä riskeistä. Hän näkee riskejä maakunnallisessa vaihtoehdossa.
– Ihmettelen, että puhutaan koko ajan yhteisyrityksen riskeistä, kun pitäisi puhua siitä, millaisia riskejä Oma Hämeeseen sisältyy.
Anttila ihmettelee, miksi Oma Häme -valmistelussa ei ole linjattu sitä, missä palveluja tuotetaan ja minkälaisia palveluja tulee olemaan.
Hän ei usko, että siirtymäajastakaan on apua Forssan seudulle.
– Siirtymäajan saaminen ei ole varmaa. Siksi emme voi pelata epävarmuudella näin suuressa seutukuntamme palvelutasoon ja elinvoimaan suoraan vaikuttavassa asiassa.
Anttila toteaa yhteisyritysmallin kiirehtimisestä, että aikataulun päättäminen ei ollut paikallisten päätettävissä.
– Aikataulu on sosiaali- ja terveysministeriön laatima. FL

Kaksi vaihtoehtoa
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä miettii, miten seudun sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan ensi vuodesta alkaen.Ehdolla on kaksi vaihtoehtoa: yhteisyritysmalli ja maakunnallinen malli.Yhteisyritysmallissa hyky etsii yksityistä palvelujentuottajaa, joka omistaisi 51 prosenttia perustettavasta yhtiöstä ja loput jaettaisiin seudun kuntien kesken.Yksityinen yritys sitoutuisi tuottamaan vaaditut palvelut annetulla summalla.Hyky käy yhteisyritysneuvotteluja Attendon, Pihlajalinnan ja Terveystalon kanssa.Lopullinen päätös asiasta tehdään joulukuussa.Maakunnallisessa mallissa sote-palveluiden järjestelyistä vastaa maakunta.Kuntayhtymän henkilöstö siirtyisi maakunnan palvelukseen.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti