Lounais-Häme

Ainakin erävoitto vesien suojelijoille Somerolla – Avi hylkäsi Salon Veden hakemuksen

Aluehallintovirasto hylkäsi liikelaitos Salon Veden hakemuksen pysyvästä vedenotosta Kiikalan ja Someron harjualueilta. Salon Vesi harkitsee valituksen jättämistä.
Someron vesiensuojeluyhdistyksen jäsen, Iso-Pitkustan mökkiasukas Kalle Alhoranta iloitsee aluehallintoviraston päätöksestä.

– 15 vuoden taistelu voitettiin! Avi eväsi Salon kaupungilta luvan ottaa vettä Iso Pitkusta ja Kalaton järvistä! Upea uutinen koskien Hyyppärän harjun luonnonkaunista NATURA-aluetta.

Näin hehkuttaa Someron vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Juha Wiskari julkisessa Facebook-päivityksessään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Avi tosiaan hylkäsi liikelaitos Salon Veden lupahakemuksen pysyvästä vedenotosta Kiikalan ja Someron harjualueilta. Salon Vesi haki lupaa, joka sallisi tuhannen kuutiometrin ottamisen Kalattomannotkon ja Kaskistonnummen vedenottamoista ilman rajoituksia.

Aiemmin Salon Vesi on saanut kaksi määräaikaista lupaa pumppaukselle. Ensimmäinen kesti vuodet 2009–2012, toinen lupa päättyi tammikuussa 2018.

Someron vesiensuojeluyhdistykseen kuuluva Kalle Alhoranta näkee lupahakemuksen hylkäämisen suurimmaksi syyksi Ely-keskuksen viime marraskuussa tekemän maastokatselmuksen.

– Katselmuksessa havaittiin, että määräaikaiset luvat ovat tehneet jo nyt huomattavia vaurioita Natura-alueelle. Aiempien, määräaikaisten lupien myöntämistä perusteltiin sillä, ettei ole pitkäaikaista seurantaa tai tietoa pumppauksen aikaansaannoksista, Alhoranta toteaa.

Aluehallintoviraston mukaan hankkeesta saatava hyöty ei ole huomattava verrattuna sen aiheuttamiin haittoihin. Suunniteltu vedenotto vähentää Avin mukaan Hitolanjoen latvaosiin purkautuvan pohja-veden määrää. Vedenoton suurimmat kalataloudelliset vaikutukset kohdistuvat Pillistösuon–Huhdinmaan alueen puroihin, joissa esiintyy taimenta.

Avi katsoo, että vedenotto heikentää taimenkannan elinmahdollisuuksia erityisesti kuivina ajanjaksoina, ja hankkeen vaikutus erittäin uhanalaiselle taimenen kannalle on haitallinen.

Perusteluissa sanotaan myös, että otettaessa pohjavettä keskeytymättömästi hakemuksen mukainen määrä, lähteiden ja niiden lähellä olevien tihkupintojen virtaamat pienenevät siinä määrin, että alueen korpihohtosammalesiintymä tulee vähitellen kuivumisen vuoksi merkittävästi heikkenemään.

Kalle Alhoranta näkee, ettei Salon Vedellä ole mitään tarvetta kyseiselle vedenottamolle.

– Someron Vesihuolto oy on tarjonnut Salon Vedelle yhteistyötä, jonka avulla vettä voitaisiin pumpata Saloon muilta kuin Natura-alueelle sijoittuvilta Someron pohjavesialueilta.

Someron ympäristölautakunnan lausunnon mukaan uudessa hakemuksessa ei ole riittävästi tietoa hakijan nykyisin käytössä olevista vedenottamoista ja niiden luvista ja vedenottomääristä.

Lausunnon mukaan Salon Veden on ilmoitettu alkavan tutkia Suomusjärven Kukinhuoneenharjun vesivaroja.

– Tiettävästi näiden vesivarojen käyttöä on suunniteltu jo Suomusjärven kunnan toimesta noin kymmenen vuotta sitten, joten Salon Veden viivyttely ei tue ajatusta kiireellisestä lisäveden tarpeesta, lausunnossa todetaan.

Alhoranta pitää ihmeellisenä, jos Salon Vesi valittaisi Vaasan hallinto-oikeuteen Aluehallintoviraston päätöksestä.

– Sen verran vahvat perustelut tässä päätöksessä on. Toisaalta Salon Vesi on investoinut määräaikaiseen pumppaamoon sen verran mittavasti, etten silti ihmettele, jos he valittavat.

Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen totesi heinäkuussa Forssan Lehdessä, että Kiikalan alue on Salon kaupungille tärkeä vedenottamo. Hän ei luottanut tuolloin, että Varsinais-Suomen ely-keskuksen ympäristöpuoli olisi tässä asiassa täysin neutraali arvioija.

– Avi on onneksi neutraali toimija, joka käsittelee faktat faktoina, Virtanen totesi heinäkuussa.

Virtanen sanoo, että yhtiön hallitus kokoontuu todennäköisesti ensi viikolla pohtimaan, valittaako se Avin päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on jätettävä 8. marraskuuta mennessä.

– Tiedostimme, että päätös voi olla kumpaan suuntaan tahansa. Avin perustelut olivat aika odotetut. Käsittelemme asiaa johtokunnassa ja harkitsemme tarkkaan, valitammeko. Tällä hetkellä ratkaisu on 50–50, Virtanen sanoo. FL

Uusimmat

Näkoislehti

24.9.2020

Fingerpori

comic