Lounais-Häme

Aiotko ruopata tai niittää? Muista ilmoitus ELY-keskukselle

Jos suunnitelmissa on ruoppaus tälle keväälle, alkaa lakisääteisellä ilmoituksella olla kohta kiire. Kuva: Tapio Tuomela

Hämeen ELY-keskus muistuttaa, että ruoppauksista on syytä muistaa tehdä ilmoitus. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista.

Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–30.4. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika on 1.10. – 31.3.

Kesällä suoritettavista vesikasvillisuuden niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista.

Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä ELY-keskus suosittelee käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta. FL

Uusimmat

Näkoislehti

29.5.2020

Fingerpori

comic