Lounais-Häme

Alkoholi oli ensisijaisena tai myötävaikuttavana tekijänä lähes joka toisessa kuolemassa

Kuolleisuus oli muuhun väestöön verrattuna suurta ihmisillä, joilla on päihdeongelma, käy ilmi A-klinikkasäätiön tuoreesta tutkimusraportista. Seurannan kuluessa 3 216 ihmistä noin kymmenestä tuhannesta oli kuollut, keskimäärin 50 vuoden iässä.

Alkoholi oli ensisijaisena tai myötävaikuttavana tekijänä lähes joka toisessa kuolemassa. Avohoitoon hakeutuneiden asiakkaiden kuolleisuus väheni viiden vuoden sisällä hoitoon hakeutumisesta. Laitoshoidon keskeytyminen lisäsi kuolleisuuden riskiä erityisesti miehillä.

Nuoremmissa ikäluokissa myrkytykset ja itsemurhat olivat yleisimpiä kuolinsyitä, vanhemmissa ikäluokissa sekä alkoholiperäiset että muut sairaudet. Toisin kuin väestössä yleensä, päihdeongelmaisilla naisilla itsemurhan tehneiden osuus oli miehiä suurempi.

Päihteiden käyttö muuttuu jatkuvasti. Suomalaisten alkoholinkulutus kasvoi tarkastelujaksolla yhdeksästä kymmeneen litraan. Alkoholi aiheutti ongelmia lähes kolmelle neljästä päihdehoitoon hakeutuneesta asiakkaasta. Rauhoittavat lääkkeet aiheuttivat ongelmia toiseksi yleisimmin.

Vuosien 1990 ja 2009 välillä käytettyjen päihteiden kirjo laajeni Suomessa. 1990-luvulla hoitoon hakeutui ensisijaisesti alkoholia käyttäneitä vanhempia henkilöitä, 2000-luvulla nuorempia päihteiden sekakäyttäjiä. Näillä nuoremmilla huume- ja sekakäyttöongelmat olivat alkaneet varhemmin. Koulutus oli jäänyt lyhyeksi, työuraa ei usein ollut.

Tutkimuksen kohteina olivat vuosien 1990 ja 2009 välillä A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaalassa (nyk. Päihdesairaalassa) sekä Helsingissä Kettutien A-poliklinikalla ja Arabianrannan päihdeklinikalla asioineet potilaat, joita oli yhteensä lähes 11000.

Tutkimus selvitti eroja ja yhtäläisyyksiä eri vuosikymmenillä syntyneiden naisten ja miesten tilanteiden välillä. Seurannan aikana suomalaisten naisten päihteiden käyttö lisääntyi ja ongelmat yleistyivät. Avohoidossa sekakäyttäjien ja huumeiden käyttäjien osuus kasvoi voimakkaammin naisten kuin miesten keskuudessa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic