Lounais-Häme Forssa

Alle puolet käynyt kotikunnan verkkosivuilla vain kerran tai ei koskaan

Korkeasti koulutetut ja yrittäjät käyttävät oman kunnan nettisivuja ahkerimmin.
Forssa.fi-sivustolla on lokakuun loppuun mennessä ollut enemmän verkkovierailijoita kuin vuonna 2017 yhteensä.

Hieman alle puolet suomalaisista käy oman kunnan verkkosivuilla hyvin harvoin. Valtaosa eli 87 prosenttia väestöstä on tutkimuksen mukaan käynyt kotikuntansa verkkosivuilla ainakin kerran. Kahdesti tai useammin kotikunnan verkossa on vieraillut hieman yli puolet eli 54 prosenttia suomalaisista.

Asia käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Kotisivujen tyypillinen käyttäjä on maaseutukunnassa asuva (69 %), muun kuin peruskoulutuksen (59-62 %) saanut nainen (61 %). Vähiten kuntien nettisivuilla käyvä on alle 30-vuotias (43 %) kaupunkimaisessa kunnassa (52 %) asuva opiskeleva (31 %) mies (48 %).

Korkeasti koulutetuilla, ylemmillä ja alemmilla toimihenkilöillä sekä yrittäjillä on ollut asiaa kunnan kotisivuille useamman kerran. Näiden ryhmien käyttäjistä yli 60 prosenttia on käynyt useasti kotikunnan nettisivuilla. Iän myötä nettisivuilla käynti lisääntyy. Perussuomalaisten kannattajia lukuun ottamatta muita puolueita tukevista reilusti yli puolet vierailee kuntien sivuilla useasti.

Kolme viidestä kotisivuilla vierailleista on erittäin tai melko tyytyväinen kotisivujen informatiivisuuteen (63 %) ja helppokäyttöisyyteen (58 %). Ulkoasuun tyytyväisiä on selvästi vähemmän (43 %). Useamman kerran asuinkunnan verkkosivuilla vierailleet ovat tuntuvasti tyytyväisempiä kuin yhden tai kaksi kertaa sivuilla piipahtaneet.

Muilta osin väestöryhmittäiset erot ovat pieniä. Maaseutumaisissa kunnissa asuvat ovat kuitenkin tyytyväisempiä helppokäyttöisyyteen ja ulkoasuun kuin kaupunkimaisemmissa ympäristöissä asuvat. Nuoret ikäluokat pitävät asuinkunnan kotisivuja informatiivisempina kuin ikääntyneemmät.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 7–13. syyskuuta. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 049. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Uusimmat

Näkoislehti

9.4.2020

Fingerpori

comic