Lounais-Häme

Amisreformi lisää vastuuta ja tuo paineita

Uusi ammatillisen koulutuksen laki hyväksyttiin eduskunnassa kesällä 2017 ja laki astuu voimaan 1. tammikuuta 2018. Forssan ammatti-instituutissa reformi otetaan vastaan positiivisin mielin, vaikka lakimuutos lisää koulutuksen järjestäjien paineita, kun ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä menee kokonaan uuteen uskoon.

Vuoden alusta ammatillisen koulutuksen järjestäjä saa perusrahoitusta enää 50 prosenttia, kun aiemmin lukema oli 97 prosenttia. 35 prosenttia rahoituksesta tulee jatkossa suoritusrahoituksesta, joka määräytyy tutkintojen määrän mukaan. Loput 15 prosenttia riippuu valmistuneiden työllistymisestä ja jatko-opiskeluihin päätyneiden opiskelijoiden määrästä.

-Käytännössä meidän pitää varmistaa, että opiskelijamme tulee jatkossa pärjäämään sillä tutkinnolla ja niillä opinnoilla, minkä hän on meiltä saanut. Valmistuneiden määrää ja heidän uraansa opintojen jälkeen ruvetaan seuraamaan tilastollisesti ja siitä alkaa muodostua meidän rahoituksen perusta, FAI:n rehtori Maaria Silvius kertoo.

Silvius uskoo opiskelijoiden hyötyvän tilanteesta valtavasti.

-Lakimuutoksen myötä opiskelijoiden tukemiseen lisätään entistä enemmän voimavaroja, pidämme heidän etenemisestään huolta entistäkin paremmin, Silvius toteaa.

Reformin tarkoituksena on korostaa opiskelijaa yksilönä, siksi myös FAI pyrkii jatkossa auttamaan opiskelijoita jatkosuunnitelmissa jo opiskeluiden alkuvaiheessa. Hyvä urasuunnittelu takaa myös rahoituksen tulevaisuudessa, kun valmistuneet etenevät työelämään tai jatko-opintoihin.

-Urasuunnittelun ideana on ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan. Heti opintojen alussa käydään keskustelu, jossa keskustellaan opiskelijan tulevaisuuden suunnitelmista ja kiinnostuksen kohteista. Jos opiskelija haluaa esimerkiksi ammattikorkeakouluun, niin aloitamme heti opiskelijan tukemisen kohti sitä tavoitetta, eikä vasta viimeisenä keväänä, Silvius selittää.

FAI käynnisti suunnittelun lakimuutosta varten jo kolme vuotta sitten.

-Täytyy vähän kehaista, että olemme Suomessa edelläkävijöitä tämän reformin kanssa. Monessa paikassa ollaan vasta ihan alussa lakimuutoksen kanssa, kun me ollaan jo hyvällä mallilla, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johtaja Tuula Koivula sanoo.

Koivulan mukaan lakimuutoksen oli helppoa valmistautua koulutuskuntayhtymän vakaan talouspohjan ansiosta. FAI joutui kuitenkin käymään yhteistoimintaneuvotteluja rahoituksen äkkinäisen ja suuren muutoksen johdosta.

-Kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät Suomessa ovat joutuneet käymään yt-neuvottelut läpi, koska rahoitus meni niin nopeasti uusiksi. Meillä yt-neuvottelut jäivät pienimuotoisiksi, koska meillä oli hieman rahallista puskuria, Koivula paljastaa.

Opiskelijoiden vastuu kasvaa reformin myötä, sillä jatkossa kukaan ei pääse opintoja läpi harmaan massan joukossa, vaan jokainen opiskelija otetaan tarkkaan yksilökohtaiseen seurantaan.

-Olemme pikkuhiljaa luopumassa ryhmäkohtaisesta kouluttamisesta. Aiemmin entinen ryhmämuotoinen lukujärjestys vaihdetaan ikään kuin buffet-pöytään, josta opiskelija voi valita ohjatusti itselleen tarvittavat opinnot myös perustutkintonsa ulkopuolelta, Silvius mainitsee.

-Muutoksella pyritään ennen kaikkea lisäämään tehokkuutta, mutta toisaalta myös opiskelijalähtöisyys laitetaan etusijalle. Opiskelijalla on nyt mahdollisuus vaikka mihin aiempaan verrattuna, sillä ennen päätavoitteena oli vain suorittaa koko tutkinto. Totta kai se on edelleen tavoitteena, koska siitähän se ammattitaito saadaan, mutta nyt opiskelijoiden on helpompi muodostaa erilaisia yhdistelmiä tutkintojen sisällä, Koivula kertoo.

FAI aloitti 1. elokuuta opettajien vuosityökokeilun, jonka ansiosta opettajien kaikki työ tulee näkyväksi. Kokeilun ansiosta opettajat voivat suunnata työaikaansa opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.

-Aiemmin opettajien työaikaa nuorten koulutuksessa määriteltiin opetustunteina, mutta nyt tunnustetaan, että opettajan työ on muutakin kuin vain ne opetustunnit. Ilman tätä kokeilua muutos olisi ollut paljon vaikeampi tehdä, Silvius myöntää.

Opettajien rooli kasvaa lakimuutoksen myötä vaikka tietyn ryhmän opetusta on vähemmän kuin ennen.

-Muutos on opettajille kasvun paikka. Peruskouluissakin on käytössä uusi opetussuunnitelma ja yksilöllisyys korostuu myös siellä, Silvius sanoo.

Silvius kuitenkin korostaa, etteivät lähiopetustunnit ole vähentymässä.

-Iso haloo oli valtakunnassa keväällä, kun väitettiin että lähiopetuksen määrä vähenisi ja koulutus viedään työpaikoille. Me emme ainakaan ole vähentämässä lähiopetuksen määrää yhtään, opiskelijalle määritellään riittävä lähiopetuksen määrä. Hyvä yhteistyö työelämän kanssa jatkuu myös vahvana, Silvius painottaa. FL

Reformin konkreettiset muutokset
Koulutukseen voi hakea jatkossa ympäri vuoden, yhteishakujärjestelmä kuitenkin säilyy.Tutkintojen määrä vähenee, mutta tutkintojen osien yhdisteltävyys lisääntyy.Kaikille opiskelijoille tehdään yksilöllinen opintopolku.Opetus toteutetaan moduuleissa, joka tarkoittaa, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa määrän opetusta ja ohjausta.Työssä oppiminen on jatkossakin tärkeä osa ammattiin oppimista; sen määrä suunnitellaan myös yksilöllisesti.Oppisopimuksen käyttö ammattiin opiskelussa tulee olemaan entistä joustavampaa.Arvosana-asteikko muuttuu 1-5:een.

Uusimmat

Fingerpori

comic