Lounais-Häme

Amisten ääni kuuluu valtakunnallisessa AMIS-kyselyssä jo viidettä kertaa

Valtakunnallinen AMIS 2018-tutkimus on avautunut verkossa. Tutkimuksen tavoitteena on saada laaja-alaista ja ajankohtaista tietoa Suomen ammattiin opiskelevien arjesta, elämäntilanteesta, opinnoista ja tulevaisuuden näkymistä.

AMIS-tutkimuksen kautta halutaan tuoda amisten oma ääni esille, sillä ammattiin opiskelevia ei useinkaan tutkita omana ryhmänään. AMIS-tutkimus onkin ollut ensimmäisiä tutkimuksia Suomessa, jossa selvitetään systemaattisesti ja valtakunnallisesti nimenomaan ammatillisten opiskelijoiden kokemuksia, asenteita ja arvoja.

-Tällä kertaa AMIS-tutkimuksessa pureudutaan myös amisten omiin kokemuksiin vuodenvaihteessa voimaan astuneen ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta. Aihetta ei ole aiemmin missään vielä tässä laajuudessa tarkasteltu, joten tutkimus tuo erittäin tärkeää tietoa reformin arvioinnin tueksi, kertoo OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

Tutkimuksen toteuttamisesta vastaa Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry yhdessä markkinointitutkimusyritys Bilendin kanssa. Tutkimus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Valtakunnallinen AMIS-tutkimus on toteutettu aiemmin neljästi vuosina 2009, 2011, 2013 ja 2016. Järjestyksessään viides tutkimus mahdollistaa vertailun pitkällä aikavälillä ammatillisten opiskelijoiden asenteissa ja arvoissa.

Aiempiin tutkimuksiin on vastannut kuhunkin 3000–5000 vastaajaa.

Anonyymin verkkokyselyn vastausaika on 19.4.–3.6.2018. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista julkaistaan syyskuussa 2018. AMIS 2018 -tutkimuksen kyselylomake löytyy osoitteesta http://osku.info/amistutkimus.

Uusimmat

Fingerpori

comic