Lounais-Häme

"Ammattikoulutuksen laadussa puutteita"

Ammattikoulutukseen tehdyt säästöt näkyvät selkeästi koulutyössä, sanovat Forssan ammatti-instituutin (FAI) opiskelijat. Ongelmat eivät näytä katsovan alaa, vaan opetuksen laatua kritisoivat usean alan opiskelijat.

Opiskelijat kertovat, että Forssan ammatti-instituutissa koulupäivät päättyvät usein jo puolenpäivän aikaan. Joinakin viikkoina on lisäksi kaksi etäopiskelupäivää, joita useat opiskelijat kutsuvat vapaapäiviksi. Uudet asiat opetetaan oppitunnilla kiireellä ja tiedon omaksuminen jää opiskelijan omalle vastuulle.

Opiskelijat kokevat olevansa itse vastuussa oppimisestaan, koska lähes kaikki syventävä tieto pitää hakea omin avuin. Opettajalla ei ole aikaa kaikille opiskelijoille, joten kokeneemmat opiskelijat opettavat nuorempia tai töitä tehdään liian isoissa ryhmissä. Opiskelijoiden mielestä oppilaitos hyväksilukee kursseja erittäin helposti. Eräs lähihoitajaopiskelija kertoo saaneensa hyväksiluettua kotihoidon kurssin lukion todistuksella.

-Olen huolissani niiden nuorten tulevaisuudesta, jotka tarvitsevat opintoihin tukea. Motivoituneet ja omatoimiset nuoret voivat ammattikoulusta selvitäkin, sanoo Forssan ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelija Heidi Jansson.

-Olen kolmannen vuoden opiskelija, mutta en tiedä, riittävätkö taitoni vieläkään työelämään. Ammattikoulusta saa vain pohjan. Varsinainen asiantuntemus pitää opiskella itsenäisesti, sanoo pintakäsittelyä opiskeleva Elisa Myllyaho.

Hänen mukaansa oppilaitoksessa opiskelee sellaisia nuoria, jotka selvästi tarvitsisivat enemmän opettajan tukea kuin nyt saavat.

Merkonomiopiskelija Frida Örnin mukaan FAI:ssa ei aina ole ollut nykyisenkaltainen tilanne.

-Kun aloitin opinnot, meillä oli joka päivä lähiopetusta. Tällä viikolla minulla on kesken viikon kaksi vapaapäivää. Niin taitaa olla ensi viikollakin. Uskon, että tilanne johtuu opettajien puutteesta, vaikka ei meille ole selitetty syytä.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän rehtorin Maaria Silviuksen mukaan Forssan ammatti-instituutissa on yhä vain vähän etäopiskelua.

Opiskelijoiden huoli opintojen omatoimisuuden vaateesta on ensi vuodesta alkaen ajankohtainen muissakin oppilaitoksissa.

Vuoden 2018 alussa tulee voimaan ammatillisen koulutuksen reformi, jonka mallia on nyt jo alustavasti otettu käyttöön Forssan seudulla. Reformi muuttaa ammattikoulujen opetusta yksilölähtöisemmäksi. Kurssien hyväksilukeminen helpottuu, eikä oppilaitos enää laske opiskelijan suorituksia ajassa, vaan osaamisessa.

Opiskelija voi siis suorittaa ammattitutkintonsa nopeammin ja hyväksilukea joitakin kursseja jopa kesätyöllä.

Rehtori Maaria Silviuksen mukaan malli on hyvä, koska opiskelijat voivat valita tasoisiaan opintojaksoja. Edistyksellisen opiskelijan ei tarvitse suorittaa kaikkia opintojaksoja samaa tahtia enemmän apua tarvitsevien kanssa, vaan hän voi suorittaa jaksot nopeasti tai hyväksilukea niitä. Kaikki opintojaksot suoritetaan ensi vuodesta lähtien siten, että opiskelija osoittaa osaamisensa opettajalle. Tutkinto suoritetaan pääasiallisesti näytöin työpaikoilla.

Opiskelijoiden mielestä mallissa on myös ongelmia.

-Olen saanut useampia kursseja hyväksiluettua osaamiseni perusteella. Olen kuitenkin jäänyt miettimään, mistähän tiedosta olen jäänyt vaille, koska en ole mennyt oppitunneille. Ainahan opetuksesta saa jotain sellaista tietoa, jota ei käytännön työssä saa, sanoo Olivia Vaskela, joka suorittaa lähihoitajan opinnot kahdessa vuodessa.

Hänen pelastuksensa on kuitenkin ollut itsenäinen työskentely ja motivaatio.

-Olen itsenäisesti ottanut selvää niistä aiheista, joita hyväksilukemillani kursseilla on käsitelty.

Ensi vuoden alusta alkaen ammatillisten oppilaitosten on mahdollista lisätä opiskelijoiden oppimista työpaikoilla. Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) valtuutetun Arto Anetjärven mukaan työssäoppimisen lisääminen on säästötoimenpide. Hänen mukaansa opiskelijat sysätään yritysten kontolle, eikä kukaan ota vastuuta siitä, että opiskelija aidosti oppii alallaan tarvittavia taitoja laaja-alaisesti.

Rehtori Maaria Silviuksen ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mielestä vastuukysymykset ovat kuitenkin selvät:

-Työpaikka vastaa opiskelijan oppimisesta työssäoppimisen ajan, sanoo rehtori.

-Opiskelijan oppiminen ei viimekädessä ole työpaikan vastuulla, vaan opettajan ja koulutuksenjärjestäjän, sanoo opetusministeri.

Arto Anetjärvi perää elinkeinoelämän näkemystä sekavaan tilanteeseen.

-Tietävätkö yrittäjät nyt oikeasti, mihin he ovat lupautumassa?

Rehtori Silvius korostaa, ettei sellaista nuorta laiteta työssäoppimaan, joka ei ole siihen valmis. Heikommat saavat tarvitsemansa tuen koulusta.

Joitakin opiskelijoita rehtorin väite ihmetyttää:

-Jokainen laitetaan varmasti työssäoppimaan, sanoo eräs FAI:n opiskelija, joka ei halua nimeään lehteen.

Opiskelijat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että uudessa reformissa on jotain hyvääkin. Itsenäinen opinpolku ja lyhyemmät tutkinnot kuulostavat tavoiteltavilta, kunhan varmistetaan, että opiskelijat saavat ammattiin vaadittavat taidot.

-Ei tämä uudistus kai läpeensä mätä ole, toteaa opiskelija Heidi Jansson. FL

Näin paljon on nipistetty
260 miljoonaaeuroa leikataan toisen asteen koulutuksesta kuluvan hallituskauden aikana. Edellisen hallituskauden aikana valtionosuuksia leikattiin 280 miljoonaa euroa. 20 %valtionosuuksista Forssan ammatti-instituutti on menettänyt vuodesta 2013 lähtien. Viimeiset leikkaukset kuntayhtymässä tehtiin viime vuonna.20 henkilötyövuottaon vähennetty henkilöstöä Forssan ammatti-instituutista viimevuosien aikana.

Uusimmat

Fingerpori

comic