Lounais-Häme

Analyysi: Korona kiusaa taloudellisesti ihmisiä enemmän kuin uskotaankaan

Mittareita on vähän. Yksittäiset tiedot kertovat, että monet ihmiset ovat kovilla myös Kanta-Hämeessä.

Korona on runnellut taloudellisesti ihmisiä ja yrityksiä pahemmin kuin julkisesti tunnistetaan. Kanta-Hämeen elinkeinorakenteen ansiosta kantahämäläiset ovat silti selviytyneet paremmin kuin esimerkiksi Uudenmaan ja Lapin asukkaat.

Kanta-Hämeessä oli vielä tammikuussa 8 654 työtöntä. Se oli 1 887 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys oli vielä ankarampaa viime keväänä, sillä Kanta-Hämeessä oli 11 243 työtöntä toukokuussa.

Näihin työ- ja elinkeinoministeriön työttömyyslukuihin eivät kuitenkaan kirjaudu kaikki lomautetut. Ja palkansaajien elantoa kaventavat nyt nimenomaan lomautukset.

Koronan vaikutuksista ei ole muita selkeitä talousmittareita kuin työttömyys ja valtaviksi kasvaneet julkisen talouden alijäämät. Maksuhäiriöiden ja asuntolainojen lyhennysvapaiden kasvu antavat aavistuksen kotitalouksien rahahuolista. Yrityskyselyt ovat ainoat mittarit, jotka kertovat, miten suurissa vaikeuksissa yritykset toimivat.

Kyselyt viittaavat siihen, että koronan vaikutukset useisiin yrityksiin vain kärjistyvät tänä vuonna. Kyselyt on kuitenkin tehty ennen helmikuun loppua, jolloin pandemia vasta alkoi paheta ja jolloin vasta ilmoitettiin koronakieltojen kiristämisestä.

Hämeen kauppakamarin yrityskyselyn mukaan viime kevättä harvemmat yritykset arvioivat konkurssiriskinsä kasvaneen merkittävästi. Viime keväänä yritykset kuitenkin liioittelivat tilannetta. Epävarmuus oli suurta, koska kukaan ei tuolloin tiennyt, mitä koronasta seuraa.

Nyt kuitenkin korona on pienentänyt liikevaihtoja, mutta tilanne jatkuu kriittisenä. Vaikka esimerkiksi useimmat ravintolayritykset ovat jollakin tavalla voineet jatkaa liiketoimintaansa, ne eivät ole pystyneet toimimaan samalla tavalla kannattavasti kuin ennen koronaa.

Lounaat ja take away -ruuat eivät useilla ravintolayrityksillä sisällä katetta, jolla yrittäjä tulisi toimeen. Useilla erikoiskaupan aloilla myynti on yhä todella heikkoa. Kiinteät kustannukset ovat kuitenkin yhtä korkeat kuin ennenkin.

Yrityskyselyjä tulkitaan usein virheellisesti. Suomen Yrittäjien pk-barometrissä Kanta-Hämeen yritykset arvioivat tulevaa kehitystä pienemmillä miinuksilla kuin viime keväänä. Se ei kerro tilanteen kohentumisesta. Kun mittarit ovat miinuksella, tilanne on heikentynyt ja yritykset odottavat tilanteensa edelleen heikentyvän.

Erikoista on, että kaikkien naapurimaakuntien pk-yritykset suhtautuivat luottavaisemmin lähitulevaisuuteen kuin Kanta-Hämeen yritykset. Näin siitäkin huolimatta, että työttömyys kurittaa esimerkiksi Päijät-Hämettä ankarammin kuin Kanta-Hämettä.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometri Hämeestä (ely-alue) kertoo vielä selkeämmin huonosta kehityksestä. Suhdannetilanne arvioitiin tammikuun barometrissä lähes historiallisen heikoksi luvulla -34. On vaikea sanoa, onko se parempi kuin viime lokakuun luku -45.

Suhdanneodotuksien luku oli tammikuussa -15. Se merkitsee, että tilanteen odotetaan rajusti heikkenevän. Lokakuussa luku oli -40, mikä ilmeisesti kävi toteen viime vuoden lopulla.

Teollisuus on selviytynyt yksityisiä palveluja paremmin koronasta. Teollisuuden ansiosta Kanta-Hämeen pudotus on palveluvaltaisia maakuntia pienempi. Elintarviketeollisuus ja eräät muut teollisuuden alat ovat pyörineet entisillä kierroksilla.

Sen sijaan vientiteollisuutta ovat kiusanneet vientimaiden sulut, investointien romahdus ja tuotannon alasajot. Konepajayhtiöiden tilauksiin tuli viime keväänä aukko, joka kuroutui hieman pienemmäksi vuoden lopulla. Esimerkiksi Konecranesin uudet tilaukset putosivat 13,9 prosenttia viime vuonna.

Suomen vientiteollisuus ei ole toipunut edes vuoden 2008 kriisistä. SSAB:n Hämeenlinnan tehdas ei kyennyt viime vuonna työllistämään koko henkilöstöään, kun melkein kaikki Euroopan autotehtaat olivat suljettuina viime keväänä. Työntekijöitä lomautettiin säännöllisesti. SSAB:n Raahen tehtaan toinen masuuni oli pitkään sammutettuna.

Matkustusrajoitukset ja yhteydenpidon vaikeutuminen hankaloittavat vientiteollisuuden kehitystä. Kaukaa Suomesta on vaikea markkinoida tuotteita, jos asiakkaisiin ei ole yhteyttä.

Valtion ja kuntien menojen kasvu kielii, että siellä eletään taloudellisesti toisessa maailmassa kuin yrityksissä. Koronan taloudellisia vaikutuksia ei juuri tunnisteta, vaikka ihmisten ansioiden menetykset syövät verotuloja. Valtion velkaa lisättiin noin 20 miljardilla eurolla viime vuonna. Velkaantuminen jatkuu tänä vuonna.

Kunnat saivat viime vuonna valtiolta niin paljon lisää valtionosuuksia, että useiden alijäämäisten kuntien talous muuttui tilapäisesti ylijäämäiseksi. Kanta-Hämeessä kunnat eivät ole käytännössä lomauttaneet työntekijöitään, vaikka palveluja on suljettu.

Koronan taloudellisista vaikutuksista ihmisiin ja yrityksiin ei ole tehty minkäänlaista seurantaa. Julkisessa keskustelussa puhutaan lähes yksinomaan bruttokansantuotteesta. Kun julkista kulutusta on pidetty yllä velaksi, luvut näyttävät kauniimmilta kuin ihmisten todellisuus. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic