Lounais-Häme

Anestesialeikkaukset eivät palaa Forssaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle muistion, joka esittää muutosta anestesiaa edellyttävään leikkaustoimintaan. Jos muutosehdotus menee läpi, sairaanhoitopiiri voisi tiettyjen vaatimusten täyttyessä järjestää leikkaustoimintaa myös sellaisessa yksikössä, jossa ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista yhteispäivystystä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen sanoo, ettei lakimuutoksella ole merkitystä KHSHP:n tai FSHKY:n toimintaan. Vaikka eduskunta hyväksyisi ministeriön esityksen, anestesiaa vaativat leikkaukset eivät Juvosen mukaan palaa Forssan sairaalaan.

-Lakitäsmennys liittyy yksityisiä ostopalveluja ja päivystävien keskussairaaloiden ulkopuolella tapahtuvaa leikkaustoimintaa koskeviin säädöksiin. Palveluntarjoajalla on oltava sopimus sairaanhoitopiirin kanssa ja sen pitää täyttää tiukat edellytykset. Myös resurssien on oltava paremmat kuin ne nyt ovat, Juvonen sanoo.

Palvelun on esimerkiksi sijaittava maksimissaan 30 minuutin matkan päässä yliopisto- tai keskussairaalasta. Jotta yksityinen voi leikkauspalveluja tarjota, sillä pitää olla sairaanhoitopiirin kanssa sopimus.

-Sairaanhoitopiirillä on järjestämisvastuu ja tämä lakimuutos lisäisi myös sen valtaa. Tällä hetkellä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ei tarvitse leikkaustoiminnan ostopalveluja yksityisiltä tahoilta. Jos tarvitsemme, tiedämme aiempaa paremmin, miten vaatimuksia säädellään. Siinä mielessä ministeriön esitys on hyvä täsmennys.

 

Juvosen mukaan mennessään läpi lakitäsmennys korostaisi erityisvastuualueiden (erva) merkitystä. Käytännön järjestelyistä pitää sopia sairaanhoitopiirien kesken. Juvonen kertoo käytännön esimerkin.

-Jos Hatanpään sairaala Tampereella ei kuuluisi sairaanhoitopiiriin, Tampereen kaupungin pitäisi neuvotella sen leikkaustoiminnan jatkosta sairaanhoitopiirin kanssa. Kunnat eivät voisi enää vapaasti tuottaa leikkauspalveluja omissa sairaaloissaan eivätkä ostaa niitä yksityiseltä ohi sairaanhoitopiirin.

 

Yhtymäjohtaja Juha Heino Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä vahvistaa, ettei lakimuutos vaikuttaisi toteutuessaan Forssan sairaalan leikkaustoimintoihin mitenkään.

-Kun uusi terveydenhoitolaki tuli voimaan, sen yhteydessä huomattiin, että yksityinen taho tuottaa runsaasti leikkaustoimintoja ostopalveluna sairaanhoitopiireille. Lakimuutoksella mahdollistetaan tämän toiminnan jatkuminen, mutta Forssan sairaalan toimintaan sillä ei ole vaikutusta, Heino kertoo. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti