Lounais-Häme Somero

Arska-Tehtaille lupa teollisuushallin rakentamiseen – Someron ympäristölautakunta hyväksyi suunnittelutarveratkaisuhakemuksen

Teollisuusrakennuksen kokonaisala on hakemuksen mukaan 1 240 neliötä ja tilavuus 9 180 kuutiota.
Tontti, johon teollisuusrakennusta suunnitellaan, sijaitsee Arskametallin nykyisten toimitilojen välittömässä läheisyydessä.

Someron ympäristölautakunta päätti myöntää Arska-Tehtaat A. Käkönen Kommandiittiyhtiölle sen hakeman suunnittelutarveratkaisun teollisuushallirakennuksen rakentamiseen.

Yhtiö oli hakenut maankäyttö- ja rakennuslain 137 pykälän mukaista suunnittelutarveratkaisua teollisuushallirakennuksen rakentamiseksi Someron kaupungin Härkälän kylässä sijaitsevalle Härkärinne-nimiselle kiinteistölle, jonka pinta-ala on noin kolme hehtaaria. Teollisuusrakennuksen kokonaisala on hakemuksen mukaan 1 240 neliötä ja tilavuus 9 180 kuutiota.

Kiinteistö on hakijan omistama, ja se sijaitsee Someron päätaajaman lounaispuolella, linnuntietä noin kahden kilometrin päässä ydinkeskustasta. Etelässä se rajautuu Saarentaantiehen, lännessä Härkälänkuja-nimiseen yksityistiehen, pohjoisessa peltoon sekä idässä vakituiseen asumiseen tarkoitettuun rakennuspaikkaan.

Uudisrakentaminen sijoittuu kiinteistön länsiosaan, joka on melko tasaista peltoa. Kiinteistön itäosaan on rakennettu teollisuustoiminnan käyttöön tarkoitettuja rakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on 4 744 neliötä.

Lautakunta asetti päätökselleen ehtoja, joiden mukaan rakennuspaikan rajautuessa maantiehen hulevesiä ei saa ilman tienpitäjän myöntämää erityistä lupaa ohjata maantien eli Saarentaantien kuivatusjärjestelmiin. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa enintään kaksi vuotta lautakunnan päätöksestä.

Lautakunnan mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 137 pykälässä vaadittavat rakennusluvan erityiset edellytykset täyttyvät hankkeessa. Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä se myöskään aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja se on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Lautakunnan mukaan rakennuspaikalle maankäyttö- ja rakennuslain 116 pykälässä sekä Someron kaupungin rakennusjärjestyksessä asetetut vähimmäisvaatimukset täyttyvät. FL

Uusimmat

Näkoislehti

26.9.2020

Fingerpori

comic