Lounais-Häme

Arvailut leimaavat yhä sote-päätöksiä

Eduskunta hyväksyi tiistain täysistunnossa päivystysasetuksen muutoksen. Kaikki paikalla olleet opposition edustajat kannattivat ja hallituksen edustajat vastustivat päivystysasetuksen lähettämistä takaisin perustuslakivaliokuntaan.

Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että terveydenhuoltolaki hyväksytään 1.1. 2017. Laissa määritellään muun muassa erikoissairaanhoidon toimipisteiden oikeudet järjestää päivystystä mutta ei sairaaloiden yhteistyökysymyksiä, jotka säädetään myöhemmin järjestämislaissa.

-Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (Hyky) toiminta jatkuisi ennallaan siirtymäajan eli vuoden 2017. Yöpäivystys ja leikkaustoiminta lakkaisivat vuoden 2018 alussa, yhtymäjohtaja Juha Heino tiivistää terveydenhuoltolain vaikutukset.

Jotta muutoksen vaikutukset lievenisivät, Hyky selvittää yöpäivystyksen ja leikkaustoiminnan mahdollistavia vaihtoehtoja yhteisyritysmallissa ja toisaalta Oma Hämeen kanssa.

Mitä päivystyksen ja leikkaustoiminnan menettäminen tarkoittaisivat Forssan seudulle työpaikkojen ja hoidon osalta?

Yhteisyritystä puoltavissa ja mutkia oikovimmissa kannanotoissa on kerrottu, että Forssa menettäisi 1 200 työpaikkaa, mikä tarkoittaisi Hykyn koko henkilökuntaa.

Juha Heinon mukaan alkuvaiheessa puhutaan korkeintaan kymmenien työpaikkojen menetyksestä.

-Pitkällä tähtäimellä sote-uudistus voisi kuitenkin tarkoittaa Forssan sairaalan alasajoa ja silloin puhuttaisiin sadoista työpaikoista, Heino arvioi.

Päivystys Forssassa loppuisi klo 20–8 välisenä aikana. Heino huomauttaa, ettei yöpäivystys koske vain sairaalaan astelevia.

-Yöpäivystyksen loppuminen kohdistuisi myös vuodeosastoihimme ja vanhustenhuollon palvelukeskuksiimme, koska lääkäripalveluja ei olisi tarjolla yöaikaan. Samalla vaarantuisi Forssan sairaalan asema erikoislääkärijohtoisena sairaalana, Heino kertoo.

Päätös yhteisyrityksestä tehdään Forssan seudun kunnissa maaliskuun loppuun mennessä. Tuolloin ei ole tiedossa, millaiseksi maakunnallinen Oma Häme -malli muodostuu. Maakunnallinen malli voi olla valmis vasta vuoden 2018 keväällä maakuntavaalien jälkeen, mutta malli selkeytyy vuoden 2017 aikana.

-Leikkaustoiminta ja päivystys lakkaavat julkisena organisaationa 1.1.2018. Siihen asti meillä on mahdollisuus miettiä ratkaisu, joka parhaiten turvaa elinvoiman, työpaikat ja palvelut, Juha Heino toteaa.

Perusterveydenhuollon lääkäreiden luottamusmies Ilkka Kankaanpää toteaa kuntapäättäjien olevan kuntahistorian suurimman päätöksen edessä.

-Kuntayhtymä yrittää pelastaa leikkaustoiminnan ja päivystyksen yhteisyrityksen avulla. Tässä voi tulla kuitenkin kuntien kintuille, jos yhteisyrityksessä voidaan leikata vain itsemaksavia tai vakuutettuja asiakkaita. Sosiaali- ja terveysministeriön tulkinnat voivat estää laajemman leikkaustoiminnan.

-Päätösten tekeminen tässä vaiheessa on järjetöntä, Kankaanpää arvioi ja kritisoi avoimuuden puutetta yhteisyritysmallin valmistelussa.

Heino vakuuttaa, että parasta mallia haetaan niin yhteisyrityksen kuin Oma Hämeenkin kanssa.

-Jotta leikkaustoimintamme voisi edes teoriassa jatkua maakunnan mallissa, meidän pitäisi olla samaa organisaatiota Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa, Heino muistuttaa.

Oma Hämeen muutosjohtaja Jukka Lindberg pitää hyvänä asiana sitä, ettei päivystysasetuksessa sanella ylhäältäpäin, vaan annetaan yhteistyöalueille mahdollisuus sopia työnjaosta.

-Voimme päättää yhteistyöalueen sisällä, mitä tehdään Tampereella, Hämeenlinnassa, Forssassa tai Riihimäellä. Keskittäminen ei ole keskiössä ja neuvotteluissa otetaan huomioon myös seutujen elinvoimakysymykset, Lindberg vakuuttaa. FL

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic