Lounais-Häme Urjala

Asemakaavaa uusiksi keskellä Huhtia

Urjalan vanha yhteiskoulu sijoittuu kaava-alueen reunamille.

Urjalan kunta asettaa yleisesti nähtäville Huhdin Kangasniemen asemakaavan muutosehdotuksen 30 päivän ajaksi.

Kaavaan on luonnosvaiheen jälkeen tehty vähäisiä muutoksia. Kaava-aluetta rajaavat mm. Yhteiskouluntie, Ratapihantie ja radanvarren alue.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kortteli 21 ja sen tontit 1-3, joista tontti 1 on osoitettu maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi, tontti 2 ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi ja tontti 3 erillispientalojen korttelialueeksi. Lisäksi muodostuu 2 hehtaaria maa- ja metsätalousaluetta sekä 10 hehtaarin maatalousalue, jolla on ympäristöarvoja ja merkitystä kulttuurimaiseman kannalta sekä 1,6 hehtaarin energiahuollon alue.

 

Alueelle muodostuu kolmelle tontille yhteensä 5 896 kerrosneliötä rakennusoikeutta: maatilojen talouskeskusten 2,5 hehtaarin korttelialueelle 3786 neliötä, ympäristöhäiriöttömien teollisuusrakennusten 0,7 hehtaarin korttelialueelle 1 800 neliötä ja 2 307-neliöiselle erillispientaloalueelle 310 kerrosneliötä.

Asemakaavamuutoksella muodostuu myös Yhteiskouluntien katualue, jolle on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle varattu osa.

Suunnittelualueella on poistettu asemakaavassa toteutumattomia korttelivarauksia. FL

Uusimmat

Näkoislehti

25.9.2020

Fingerpori

comic