Lounais-Häme

Asukkaat apuun vieraslajeja vastaan

Forssan kaupunki käy vieraslajien kimppuun yhdessä asukkaiden kanssa. Ympäristönsuojeluyksikkö kartoittaa kyselyn avulla vieraslajien sijaintia ja yleisyyttä.

-Vieraslajeja ei enää tänä vuonna torjuta, mutta ihmisillä voisi vielä olla hyvässä muistissa, missä niitä kasvaa, ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg toteaa.

 

Kyselyyn voi vastata marraskuun 19. päivään asti sähköisen Harava-kyselypalvelun kautta. Palvelun osoite on: http://query.eharava.fi/2190. Linkki löytyy myös Forssan kaupungin nettisivuilta.

-Kysely tehdään uudestaan vielä keväällä, Salminen-Åberg kertoo.

Tavoitteena on saada ajantasaista tietoa etenkin jättiputken ja jättipalsamin levinneisyydestä Forssassa.

-Niitä ei saada enää kokonaan pois, mutta yritämme hillitä niiden kasvua.

Jatkossa on tarkoitus torjua haitallisia vieraslajeja mahdollisimman tehokkaasti kyselyn kautta saaduilla tiedoilla.

 

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka ihminen on tuonut lajin luontaisen alueen ulkopuolelle.

Vieraslajit ovat haitallisia silloin, kun ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta, yleensä valtaamalla kasvu- ja elinalaa alueen alkuperäislajeilta.

Vieraslajien torjuntaa säätelee EU:n vieraslajiasetus ja kansallinen valtioneuvoston asetus.

 

Vieraslajeja ei saa kasvattaa tai kylvää, istuttaa tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä niin, että ne voivat päästä ympäristöön.

-Vieraslajien siemeniä tai juuria sisältävä puutarhajäte on siksi käsiteltävä huolellisesti eikä sitä saa viedä metsänreunaan tai muualle luontoon.

Monet jättipalsamikasvustot ovat esimerkiksi saaneet alkunsa pihojen ulkopuolelle kuljetetusta puutarhajätteestä.

 

Laki ei velvoita maanomistajia poistamaan maillaan kasvavia haitallisia vieraslajeja, paitsi jos niiden leviämisestä aiheutuisi merkittävää haittaa luonnon monimuotoisuudelle tai ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle.

EU:n tai kansallisella listalla olevien lajien tahallinen kasvattaminen tai levittäminen on sen sijaan aina kiellettyä.

Kattavaa tietoa vieraslajeista, tunnistamisesta ja torjunnasta löytyy portaalista vieraslaji.fi. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic