Lounais-Häme

Asumispalveluyksikön kaava on valmistunut

Humppilan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vanhusten asumispalveluyksikön asemakaavan hyväksymistä.

Kaavamuutos on toteutettu keskustaajaman kortteliin 29 eli Humppilan Osuuspankin taakse.

Asemakaavan laati A-Insinöörit Suunnittelu oy.

Rajanaapurit edellyttävät muistutuksessaan, että tontin rajalle pitää rakentaa aita ja istuttaa havupuukasvustoa, joka on vähintään yhtä korkeaa kuin rakennettava asumispalveluyksikön rakennus. Kyseinen ehto voidaan huomioida rakennusluvassa.

Asemakaavamuutos mahdollistaa Attendo oy:lle noin 40-paikkaisen asumispalveluyksikön rakentamisen. Kaavassa on myös laajennusvaraa.

Humppilan kunta on myymässä miljoonalla eurolla Mäntyrinteen palvelukeskuksen rakennukset Attendolle. Uudistetuissa Mäntyrinteen kauppakirjaluonnoksessa ja alueen maanvuokrasopimuksen luonnoksessa on huomioitu kunnanhallituksen kesäkuussa tekemät tarkennukset.

Kunnanhallitus merkitsi luonnokset ja asianajotoimiston kommentit tietoonsa saatetuksi. Kunta ottaa kyseiset kommentit huomioon mahdollisia lopullisia sopimuksia laadittaessa.

Vuokrasopimus ja kauppakirja eivät etene minnekään, ennen kuin FSHKY ja Attendo mahdollisesti pääsevät sopimukseen palvelujen järjestämisestä. FL

Fingerpori

comic