Lounais-Häme

Asumistuen saajista suurin osa on nuoria – Valtaosalla ei ole lainkaan ansiotuloja

Kela on lähettänyt näille opiskelijoille takaisinperinnästä päätösehdotuksen. Keskimäärin yhden opiskelijan pitää maksaa opintotukea takaisin 1 090 euroa. Kuvaaja: Elias Lahtinen

Vuonna 2017 asumistuen saajista 63 % oli alle 35-vuotiaita, tiedottaa Kela.

Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin syksyllä 2017 on kasvattanut nuorten tuensaajien määrää entisestään.

Asumistuki näyttää kuitenkin olevan suurimmalle osalle suhteellisen lyhytkestoinen etuus. Puolella asumistuen saajista tukijakso kestää korkeintaan 25 kuukautta. Nuoret saavat asumistukea lyhyemmän aikaa kuin muut ryhmät: puolet alle 35-vuotiaista sai tukea korkeintaan 20 kuukautta.

 

Yksin asuvat suurin tuen käyttäjäryhmä

Kaksi kolmasosaa yleisen asumistuen saajista asuu yksin. Yleinen asumistuki maksetaan koko ruokakunnalle, mikä näyttää suosivan yksin asumista. Se puolestaan voi kasvattaa tukimenoja ja lisätä pienten asuntojen kysyntää.

– Jos pienten asuntojen kysynnän kasvua halutaan hillitä, yhteisasumisen tukemista kannattaisi kehittää, sanoo johtava tutkija Signe Jauhiainen Kelasta.

 

Valtaosalla ei ole ansiotuloja

Kaksi kolmesta asumistuen saajasta jää pienituloisuusrajan alle, ja valtaosa asumistuen saajista ei saa mitään ansiotuloja.

Yleistä asumistukea saavista ruokakunnista 37 % sai myös toimeentulotukea toukokuussa 2017.

– Yleinen asumistuki kattaa keskimäärin puolet asumiskustannuksista, joten monet ruokakunnat tarvitsevat lisäksi toimeentulotukea. Kahden eri tuen hakeminen voi olla asiakkaan näkökulmasta monimutkaista, Jauhiainen pohtii. FL

Asiasanat

Uusimmat