Lounais-Häme

Asvalttiviidakko ei ime sadevesiä

Reilu vuosi sitten voimaan astuneessa maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään hule- eli sadevesien viemäröinnin järjestämisestä.

Hulevesien viemäröinnistä aiheutuvia kustannuksia ei enää saa kattaa vesi- ja jätevesimaksuilla. Kunta ja vesihuoltolaitos voivat päättää, miten ne jatkossa hoitavat sadevesien viemäröinnin.

Ne voivat myös päättää, kuka maksaa hulevesien aiheuttamat kustannukset.

-Tavoitteena on, ettei hulevesistä peritä erillistä maksua, Forssan kaupungin tekninen johtaja Antti Heinilä sanoo.

Ennen lakimuutosta hulevesien osuus vesi- ja jätevesilaskusta oli noin kymmenen prosenttia.

-Todennäköisesti maksu otetaan verovaroista tai kuivatusmaksuna, joten maksu lankeaa lopulta kuntalaisille.

Heinilä harmittelee, että Forssassa ollaan jo myöhässä päätöksenteossa eikä hän uskalla edes sanoa, milloin päätös tehdään.

Heinilän mukaan päättäjät eivät ole innostuneet hulevesimaksusta.

-Sadevesimaksua ei haluta.

Sadevedet piinaavat tiiviissä kaupunkikeskustassa asuvia. Asvaltti ja pelti eivät tunnetusti ime vettä itseensä.

-Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja rankkasateita tulee aiempaa useammin.

Heinilän mukaan esimerkiksi Helsingissä ja Porissa rankkasateet ovat aiheuttaneet ongelmia. Forssassa ei sen sijaan ole tulvaherkkiä keskusta-alueita.

-Täällä hulevedet kulkeutuvat Loimijokeen. Sadevesi on puhdasta, joten sitä ei tarvitse erikseen puhdistaakaan.

Heinilän mukaan keskustoihin voisi rakentaa enemmän viivytysaltaita, jottei sadevesi tulvi putkistoista.

-Hulevesialtaita tullaan rakentamaan uusille asuntoalueille kuten Ojalanmäen asuntoalueelle. Keskustassa niille ei yleensä ole tilaa.

Maaseudulla sadevesi ei aiheuta niin paljon ongelmia. Hulevesiverkko ei kata haja-asutusalueen kiinteistöjä.

-Maalla jokainen vastaa omista hulevesistään. Voi olla, että joillain paikoin voitaisiin perustaa ojitusyhtiöitä, jotka hoitaisivat sadevesien viemäröinnin.

Forssan vesihuoltoliikelaitos on aikanaan rakentanut hulevesiviemäriverkoston ja sopinut kustannusten jaosta teknisen ja ympäristötoimen kanssa.

-Perinteisesti ojaverkoston on hoitanut kaupunki ja putkiverkoston vesihuoltolaitos, Heinilä kertoo.

Jatkossa vesihuoltoliikelaitos vastaa hulevesiviemäröinnistä niillä alueilla, joille se on rakentanut tai tulee rakentamaan hulevesiverkoston. Muualla kaupungin kaava-alueella hulevesien hallinnan järjestäminen on teknisen ja ympäristötoimen vastuulla.

Ympäristölupalautakunta käsitteli hulevesiasiaa tiistain kokouksessaan. Lautakunta antoi lausuntonsa siihen, kuka hoitaa hulevesien hallinnan viranomaistehtäviä.

Lain mukaisista vapautushakemuksista päättäminen olisi luontevaa antaa Forssan ympäristölupalautakunnalle ja mahdollisen delegoinnin jälkeen ympäristönsuojeluyksikön viranhaltijalle.

Lain mukaisten kiinteistön ja kunnan hulevesijärjestelmän rajakohtien osoittaminen sopisi yhdyskuntalautakunnalle, joka vastaa kaupungin katuverkosta ja yleisistä alueista. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti