Lounais-Häme Forssa

Aurinkorannan alueen maankäyttösopimus odottaa kaupunginhallituksen käsittelyä – siirretty eteenpäin lokakuusta lähtien

Forssan kaupunginhallitus on lokakuusta lähtien siirtänyt Aurinkorannan eli Linikkala IV A -asemakaavaan keskeisesti liittyvän maankäyttösopimuksen tuomista päätöksentekoon.
Aurinkorannan alueen toteutukseen on tarkoitus päästä kiinni 2020-luvun alussa. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssassa kaupunginhallituksella on ollut viime kuukausina niin paljon kiireellistä päätettävää, että Aurinkorannan maankäyttösopimuksen käsittely on sysätty ensi vuoden alkupuolelle.

Yleisesti maankäyttösopimuksessa kunta ja maanomistaja keskenään sopivat maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Maankäyttösopimuksessa määritellään muun muassa maanomistajan maksamat korvaukset katujen ja muun kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksista.

Kaupunginhallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta kaupungin tekninen ja ympäristötoimi valmistelevat varsinaiset maanomistajan kanssa tehtävät maankäyttösopimukset. Asemakaavaehdotusta ei voida hyväksyä ennen kuin varsinaiset maankäyttösopimukset on hyväksytty.

 

Luitko tämän: Mitä kaikkea Aurinkoranta voisikaan olla?

 

Kaupungingeodeetti Aki Härmä arvioi, että maankäyttösopimusten periaatteiden hyväksymisen jälkeen maanomistajille lähetetään sopimusluonnokset varsinaisiksi maankäyttösopimuksiksi. Kaikkiaan Aurinkorannan alueella on kymmenisen yksityistä maanomistajaa, joiden kanssa maankäyttösopimukset tulevat tehtäviksi. Heidän omistuksessaan on noin neljännes kaava-alueesta. Pääosan alueesta omistaa Forssan kaupunki.

Aurinkorannan noin 2,5 kilometrin katuverkon on arvioitu maksavan noin 1,5 miljoonaa euroa.

Maankäyttösopimuskorvauksena kaupunki perii suunnitelmien mukaan 50 prosenttia asemakaavan mukaisesta arvonnoususta. Lähtötilanteessa asemakaavoitetun maan arvo on raaka eli odotusarvomaan sekä tonttimaan arvojen puolessa välissä.

Maankäyttösopimuksesta aiheutuva korvaus tulee olla maksettuna kaupungille kokonaisuudessaan seuraavan kuukauden loppuun mennessä, kun katualueet on kokonaan rakennettu ja vastaanottokatselmukset on pidetty. Korvauksen voi maksaa rahassa tai pelto-, metsä- tai tonttimaana.

 

Katurakentaminen on tarkoitus aloittaa vaiheittain alueella aikaisintaan vuoden 2020 aikana. Asemakaavallisesti Aurinkorantaa on kehitetty forssalaisen kaupunkirakenteen keihäänkärkenä. Kaavassa on varauduttu rakentamaan kiertoliittymä nykyiseen Hämeentien ja Saksankadun risteykseen.

Härmä sanoo kaupungin tarjoavan vaihtoehtoa, jossa maanomistaja voi maksaa maansopimuskorvauksen heti asemakaavan vahvistumisen jälkeen. Tällöin maanomistaja suojautuu riskistä maanrakennuskustannusten noususta.

Maanrakennuskorvaus tullaan sitomaan maanrakennusindeksiin, jossa perusindeksinä on asemakaavan lainvoimaiseksi tuloa edeltävän kuukauden indeksiluku. Indeksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2020. FL

Uusimmat

Näkoislehti

25.9.2020

Fingerpori

comic