Lounais-Häme

Aurinkorannan kaava etenee Forssassa

Forssan kaupunki on asemakaavoittamassa Linikkalaan mittavaa avausta Aurinkorannan alueelle. Prisman kauppakeskuksen ja kaavaillun Loimalammintien välinen alue on nyt peltoa.

Loimalammintie on osa pitkään suunniteltua ns. Itäistä kehäväylää. Uudelle Linikkala IV-alueelle ollaan kaavoittamassa lähes sataa omakotitalotonttia, yli 20 kerrostalopaikkaa sekä lukuisia rivitalotontteja.

Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavaluonnoksen asettamista nähtäville ja pyytää samalla kaavaluonnoksesta lausunnot ympäristölupalautakunnalta, Museovirastolta, Hämeen ja Uudenmaan ely-keskuksilta, Hämeen liitolta ja Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta.

-Yhdyskuntatekniikkaa alueelle ryhdytään rakentamaan 1. vaiheessa aikaisintaan vuonna 2018, jolloin rakentamaan alueella voisi päästä aikaisintaan vuonna 2019, sanoo kaupungin tekninen johtaja Antti Heinilä.

Aikataulu edellyttää, että kaavaprosessista ei valiteta oikeusasteisiin.

Kaavassa ollaan varaamassa Hämeentien ja Saksankadun risteykseen mahdollisuutta kiertoliittymän toteuttamiseen. Kiertoliittymä on sijoitettu myös Tammelantien ja Järvenpääntien liittymään, johon myös kaavoitettava Loimalammintie on liitetty.

Kaavassa Loimijoen varsi on varattu puistoalueeksi, johon sijoittuisi myös koirien ulkoilutusalue, joka tullaa myös aitaamaan.

Kaava-alueelle Loimijoen rantaan sijoittuvan puistoalueen jälkeen on sijoitettu mittava yhtenäinen omakotialue, jolle sijoittuu yli 60 omakotitalotonttia. Omakotitontteja on sijoitettu myös Tammelantien eteläpuolelle. Asuin- ja liiketilavarauksia on sijoitettu Hämeentien kaava-alueen varteen.

Loimijoen varren omakotitonttialueen kaavoitusta on edeltänyt myös maakauppa kaupungin ja Renor oy:n välillä. Vuonna 2015 toukokuussa kaupunki osti Renorilta 4,5 hehtaarin suuruisen alueen 100000 eurolla. Alueesta on muodostettu kaksi omakotitalokorttelia sekä lähivirkistysaluetta.

Kerrostaloja kaavassa esitetään kaavoitetun Käenkukankadun päähän tiiviiksi ryppääksi.

Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä sanoo kaavan avaavan merkittävän kasvusuunnan asuntorakentamiselle.

-Myös Loimijoen vastarannalle Kutomon alueen tuntumaan tullaan kaavoittamaan asuntorakentamista tulevaisuudessa.

Köykkä sanoo, että nyt käsittelyssä olevassa kaavaluonnoksessa on otettu huomioon myös Forssan lentokentän olemassaolo. Kaavaan ollaan antamassa määräyksiä talojen ulkovaipan äänieristyksestä ja kattorakenteiden äänieristyksen riittävyydestä. Vaatimus perustuu alueella tehtyyn meluselvitykseen.

Kaavassa on puistoalueella huomioitu myös muinaismuistopaikka Tammelantien ja Loimalammintien risteyksen tuntumassa. Kaavamääräyksen mukaan alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu kajoaminen on kielletty muinaismuistolain nojalla.

Köykän mukaan alueen savisuuden takia kaikki alueen rakennukset pitää paaluttaa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti