Lounais-Häme

Autiotalostakin menee jätemaksu

Lietolainen Hannes Heikkilä ihmettelee, miksi hänen täytyy maksaa jätelaskua kiinteistöstä, jossa kukaan ei asu eikä taloa käytetä edes vapaa-ajanasuntona.

Heikkilän mukaan hänen äitinsä vanha kotitalo on asumiskelvoton vuonna 2011 tapahtuneen vesivahingon jäljiltä. Hänellä on tarkka rakennusliikkeen vaurioraportti kuvineen vesivahingon jäljiltä.

-Talossa ei asu kukaan eikä voikaan asua, koska lattia on homeessa, Heikkilä kertoo.

Loimi-Hämeen Jätehuolto lähetti kuitenkin Heikkilälle 153 euron jätelaskun.

Heikkilä oli sopinut aiemmin oripääläisen jätefirman kanssa, että se hakee jätteet talosta tarpeen mukaan. Tarvetta ei ole tullut, koska Heikkilä ei ole viettänyt aikaa talolla. Loimi-Hämeen Jätehuolto laskuttaa kuitenkin jäteastian tyhjennyksestä.

-Loimi-Hämeen Jätehuollon mukaan talo on vakituinen asunto ja laskuttaa sen mukaan.

Heikkilä teki laskusta valituksen Forssan yhteistoiminta-alueen jätelautakunnalle. Lautakunta hylkäsi valituksen. Perusteluissa todetaan, että jäteastian tyhjennysvälin pidentämisen edellytyksenä on, että kiinteistö kompostoi biojätteet.

-Mutta siellä ei tule grammaakaan biojätettä, Heikkilä puuskahtaa.

Jätelautakunnan mukaan Heikkilän pitäisi tehdä valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jos hän haluaisi jatkaa asian selvittämistä.

Hylkäävän päätöksen tehnyt Forssan yhteistoiminta-alueen jätelautakunnan jätehuoltosuunnittelija Hannele Tiitto sanoo, ettei Heikkilä ollut toimittanut tarvittavia kuvia jätelautakunnalle.

-Ei asiassa näytä olevan mitään epäselvää, jos kuviakin on olemassa. Kun saamme kuvat, voin vapauttaa kiinteistön jätemaksusta, Tiitto selventää.

Kaikille ei kuitenkaan käy kuin Heikkilälle. Loimi-Hämeen Jätehuollon palvelupäällikkö Anne Sjöberg toteaa, että jätehuollon perusmaksu perustuu lakiin ja se koskee myös vapaa-ajanasuntoja.

-Maksulla katetaan kustannuksia eli esimerkiksi kierrätyspisteiden hoito ja vaarallisen jätteen käsittelymaksut, Sjöberg sanoo.

Vapaa-ajan asunnosta perusmaksu on 13 euroa vuodessa ja vakituisesta asunnosta 23 euroa. Lisäksi laskutetaan astian tyhjennyksestä.

-Jos talo on asuinkelvoton, laskutukselle pitää hakea kohtuullistamista. Poikkeamisen myöntää jätelautakunta.

Forssan yhteistoiminta-alueen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Marja Rantanen sanoo, että laki on yksiselitteinen.

-Jos kiinteistö on käytettävissä, maksu on maksettava.

Toisaalta jätelautakunta on kohtuullistanut maksua, jos kiinteistö on käyttökelvoton niin kuin Heikkilän tapauksessa.

Viime vuonna lautakunta sai 950 hakemusta joko kohtuullistamiseen tai tyhjennysvälin pidentämiseen. Lautakunnan piirissä oli noin 50000 kiinteistöä.

-Vaikka hakemusten määrä ei näytä suurelta suhteessa kiinteistöjen määrään, niin niitä tulee kymmeniä viikossa. Kyllä ne työllistävät, Tiitto huomauttaa.

Kun kiinteistön omistaja hakee kohtuullistamista, lautakunta myöntää sen yleensä vuodeksi eteenpäin. Sen jälkeen asiakkaan täytyy antaa lautakunnalle kirjallinen selvitys, miksi kiinteistöä ei voi enää käyttää.

-Syyksi ei kuitenkaan kelpaa, että mökillä ei käydä tai käydään kerran vuodessa tai esimerkiksi mummon vanhassa talossa ei enää asuta, Rantanen toteaa.

Sekään ei Rantasen mukaan riitä syyksi, että jätteet tuodaan mökiltä kodin jäteastiaan.

-Laki sanoo, että joka kiinteistöllä täytyy olla oma jäteastiansa. FL

Jätemaksua voi kohtuullistaa
Jotta jätemaksut voitaisiin määrätä, täytyy kunnassa olla esimerkiksi valtuuston hyväksymä jätetaksa.Jätemaksujen laskutus voidaan antaa kuntien jäteyhtiön hoidettavaksi.Maksuvelvollinen voi tehdä jätemaksusta muistutuksen.Muistutusmenettelyssä voidaan maksuvelvollisen vaatimuksesta kohtuullistaa jätemaksua tai jättää se perimättä.Harkinnassa otetaan huomioon erityisesti maksuvelvollisen tuottaman kunnalliseen jätehuoltoon kuuluvan jätteen määrä, sille tarjotun jätehuoltopalvelun taso ja omatoiminen kompostointi.Toisaalta tulee ottaa huomioon se, että rakennetun kiinteistön haltijalla on vastuu jätehuollon infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista, vaikka kiinteistöllä olevissa rakennuksissa ei juurikaan oleskeltaisi ja tuotettaisi jätettä kysymyksessä olevana laskutuskautena.Siten jätemaksun perimättä jättäminen ei useinkaan tulle kysymykseen.Jätemaksujen mahdollisten kohtuullistamisten ja perimättä jättämisten vaikutus jätemaksujen kertymään tulee ottaa etukäteen huomioon jätehuollon budjetoinnissa ja jätemaksujen kertymän laskennassa, jotta ei jouduttaisi sellaiseen tilanteeseen, että menoja jää kattamatta.Lähde: kunnat.net

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti