Lounais-Häme

Autot ovat Suomen pahin metelöitsijä

Tieliikennemelu haittaa yli 230 000 suomalaisen unta ja hyvinvointia.

Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemä selvitys.

Liikenteen melu aiheuttaa unihäiriöitä, kiusaantuneisuutta ja sydänkohtauksia. THL:n selvityksen mukaan pitkäaikainen altistuminen tieliikennemelulle aiheuttaa noin 70 sydäninfarktia vuosittain.

Valtaosan meluhaitoista aiheuttaa juuri tieliikenne.

EUROOPAN UNIONIN ympäristömeludirektiivi velvoittaa raportoimaan suurimpien kaupunkien ja vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla yli 55 desibelin melualueilla asuvien ihmisten määrän. Samoin direktiivi velvoittaa alentamaan melutasoa näillä alueilla.

THL haluaakin, että meluhaittoja pyrittäisiin torjumaan jo alemmissa melutasoissa. Melun hyvinvointihaitat alkavat THL:n tutkijan Arja Asikaisen mukaan jo 42 desibelistä.

– Aika iso alue melutasossa, johon toimenpiteitä ei kohdisteta. Yritämme herätellä keskustelua tästä. Meluhaittoihin pitäisi puuttua laajemmin, Asikainen sanoo.

VUOSINA 2012 ja 2013 tehtiin Suomessa EU-direktiivin mukaisia meluntorjuntasuunnitelmia alueille, joissa melu ylitti 55 desibeliä. Asikainen kertoo, että meluntorjuntasuunnitelmat koskevat kaupunkeja, joissa on yli 100 000 asukasta. Eri kaupungeilla on hänen mukaansa myös hyvin erilaisia keinoja melun vähentämiseksi.

– Meluvalleja ja seiniä käytetään eniten. Jonkun verran on käytetty myös tiukempia nopeusrajoituksia. Muutamat kaupungit ovat ottaneet käyttöön asfalttimateriaaleja, joilla melua on pyritty vähentämään, Asikainen kertoo.

Hänen mukaansa myös autojen teknologinen kehitys auttaa, sillä nykyautot ovat hiljaisempia, ja rakennusmääräyksissä kiinnitetään yhä enemmän huomiota melun vaimennukseen. Yleisellä tasolla tilanne on mennyt Asikaisen mukaan parempaan suuntaan.

– Kunnat ovat yhdyskuntasuunnittelussakin alkaneet huomioida meluhaittoihin puuttumista.

Asikainen kertoo, että meluun vaikuttaa tulevaisuudessa etenkin suurimmissa kaupungeissa väkimäärän ja tieliikenteen määrän kasvu.

Uusimmat

Fingerpori

comic