Lounais-Häme

Avilta miljoona euroa liikunnallisuuden edistämiseen, Humppilalle ja Tammelalle osansa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on myöntänyt 1 009 000 euroa liikunnallista elämäntapaa edistäville paikallisille kehittämishankkeille.

Tammelan kunnalle myönnettiin 5 000 euroa Yhdessä liikkeelle – liikkuva varhaiskasvatus elämäntavaksi -hankkeeseen. Humppila puolestaan saa 3 000 euroa hankkeeseen ”Kukaan paikalleen ei jää” -Ilon kautta liikettä arkeen.

Liikunnallisen elämäntavan paikallisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita. Niiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa.

Etelä-Suomen avin toimialueella avustusta haki 41 hanketta, joiden kustannusarvioiden yhteissumma oli reilut 2,6 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 35 hankkeelle.

Hankkeilla tuetaan yksittäisiä ryhmiä, kuten varhaiskasvatuksen, koulun ja ikäihmisten liikuntaryhmiä. Hankkeet voivat myös yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luonto- tai perheliikunta.

Tarkoituksena on tukea toimintamalleja, joita pystytään vakiinnuttamaan osaksi normaalia kuntien palvelujärjestelmää myös ilman ulkopuolista taloudellista tukea. Tärkeää on pitkäjänteinen sitoutuminen suunniteltuihin toimenpiteisiin sekä rahoittamiseen.

Tukea saaneilla hankkeilla tulee olla merkittävä omarahoitusosuus, joka kattaa keskeiset kustannukset viimeistään kolmen vuoden kuluttua kehittämistoiminnan aloittamisesta.

Aluehallintovirastot saavat määrärahan liikuntatoiminnan kehittämiseen liittyviin avustuksiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic