Lounais-Häme

Avohakkuut halutaan pois vain valtion metsistä – "Ei ajatellakaan, että se tapahtuisi yhtäkkiä", Luonnonsuojeluliitosta sanotaan

Avohakkuiden kieltämiseen valtion metsissä tähtäävä kansalaisaloite on kuukaudessa kerännyt yli 36 000 allekirjoitusta. 50 000 allekirjoittajan määrä toteutuu mitä ilmeisimmin hyvissä ajoin ennen marraskuussa olevaa määräaikaa.

Mikä on aloitteen läpimenomahdollisuus eduskunnassa, jonne riittävän kannatuksen saaneet kansalaisaloitteet toimitetaan käsiteltäväksi?

-Kaikki aloitteet eivät pääse edes eduskuntaan, mutta eihän se helppo tie ole, vastaa Luonnonsuojeluliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä. Luonnonsuojeluliitto on yksi kansalaisaloitteen käynnistäneistä luontojärjestöistä.

Hölttä sanoo, että vaikka pykälien muotoon kirjoitettu kansalaisaloite ei eduskunnassa etenisikään, sen avulla saadaan keskustelua aikaan.

-Tavoitteena on saada erilaisia ääniä kuuluviin, ja hyvin metsäkeskustelu on lähtenytkin käyntiin.

Enemmän vai vähemmän hakkuita?

Avohakkuukieltoa tavoitellaan valtion metsiin. Metsähallituksen mielestä kielto tarkoittaisi sitä, että hakkuita jouduttaisiin tekemään entistä suuremmilla pinta-aloilla, koska pääosa hakkuukertymästä tulee juuri avohakkuista.

Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula sanoo, että metsänkäsittelyn pinta-ala kasvaisi nykyisestä 76 000 hehtaarista jopa 100 000 hehtaariin. Se on arvio, jos tavoiteltaisiin samoja puun korjuumääriä kuin nykyisin.

-Ei ole ajateltukaan, että muutos tapahtuisi yhtäkkiä. Kyllä jatkuvan kasvatuksen metsistäkin puuta saadaan, vastaa Hölttä.

Tosin hän myöntää, että avohakkuukielto toisi ison eron nykyiseen hakkuukertymään sellutehtaiden käyttämän kuitupuun osalta.

Pääosa avohakkuista tehdään yksityismetsissä. Pinta-alana laskettuna yksityismetsien avohakkuut ovat liki kymmenen kertaa suuremmat kuin Metsähallituksen toteuttamat.

Hölttä perustelee kiellon kohdistumista valtion metsiin sillä, että Metsähallituksella on velvoitteena huolehtia monimuotoisuudesta ja virkistyskäytöstä.

-Kysymys on siitä, mitä valtion metsäomaisuudellaan tekee ja miten se linjaa käytön periaatteet.

Avohakkuuton metsätalous vielä pientä

Hakkuista kertyvien puumäärien näkökulmasta avohakkuut ovat pääasiallinen tapa korjata puuta. Viime vuonna teollisuuden käyttöön hakatusta 63 miljoonasta kuutiosta 38 miljoonaa kuutiota tuli avohakkuista.

-Keskustelu kansalaisaloitteesta on lisännyt kyselyjä jatkuvan kasvatuksen metsätaloudesta, kertoo siihen metsäpalveluna erikoistuneen Innoforin toimitusjohtaja Erno Lehto.

Innofor tekee suunnitelmia sellaisille metsänomistajille, jotka haluavat harjoittaa avohakkuutonta metsätaloutta.

Asiakaskunnassa on perimällä tai ostamalla metsänsä saaneita. Asiakkaiden metsäpinta-alat vaihtelevat muutamasta hehtaarista jopa tuhanteen hehtaariin.

-Osalla motiivina on talous, osa ei halua taimikoita metsiinsä tai avohakkuita lähimaisemiinsa, sanoo Lehto.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic