Lounais-Häme

Bussin perältä pussinperälle

 

Joukkoliikenteen palvelutasoselvityksen asukaskyselyyn vastanneet forssalaiset toivovat parempia yhteyksiä Hämeenlinnaan, Tampereelle, Tammelaan, Humppilaan junalle ja yleisesti työmatkoille sopivia vuoroja. Jokioislaisten suurimpia toiveita ovat lisäliikenne iltoihin ja viikonloppuihin sekä liityntäyhteydet Humppilan rautatieasemalle. Tammelalaiset toivovat enimmäkseen lisävuoroja etenkin Forssan suuntaan.

Humppilalaiset ovat enimmäkseen tyytyväisiä nykypalveluihin, vaikka informaatiossa on puutteita. Lisävuoroja he kaipaavat erityisesti Forssan suuntaan ja toivovat Onnibussin pysähtyvän kunnan alueella. Ypäjäläiset haluavat etenkin kesäajan liikenteeseen parannusta Forssan ja Loimaan suuntaan. Forssaan on puutteita myös talviajan liikenteessä.

Joukkoliikenne- ja hankintasuunnittelija Tiina Aaltonen Forssan kaupungista arvioi, että isoihin puutteisiin lukeutuu aamuvuoron uupuminen Hämeenlinnaan. Forssasta pääsee linja-autolla Hämeenlinnaan enää vasta aamuyhdeksäksi.

– Siihen mietitään koko ajan ratkaisua. Forssastakin käy Hämeenlinnassa töissä kuitenkin jonkun verran väkeä, kun verovirastokin on sinne siirtynyt.

– Ratkaisua, joka olisi järkevänhintainen, on mietitty yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Sen eteen tehdään koko ajan töitä.

Uudenmaan ELY-keskus, Hämeen liitto sekä Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat teettävät tämän kevään aikana asiantuntijatyönä Rambollilla joukkoliikenteen palvelutasoselvityksen. Työssä määritellään tulevien vuosien tavoitteita Forssan seudun joukkoliikenteen palveluille. Tarkastelun kohteena ovat mm. joukkoliikenneyhteydet, vuorovälit ja liikennöintiaika.

Selvitykseen liittyvä asukaskysely on kartoittanut seudun asukkaiden joukkoliikennetarpeita. Tuloksia hyödynnetään joukkoliikenteen tulevien hankintojen suunnittelussa sekä reittien, aikataulujen ja lippujärjestelmän kehittämisessä.

Asukaskyselyn perusteella yksityisautoilu on Forssan seudulla kunniassa. Toisaalta joukkoliikennevuorot ovat nykyisin harvenneet maaseudulta niin vähiin, että oma auto on monelle välttämättömyys.

Tiina Aaltonen muistuttaa, että 2000-luvun alun ahkera heiluriliikenne Tammelan, Forssan ja Jokioisten välillä hiipui käytön vähäisyyteen.

– Omat menot on totuttu tekemään yksityisautoilun mukaan. Helsinkiläiset ovat taas tottuneet siihen, ettei omalla autolla lähdetä paljon mihinkään, jos autoa edes omistavat.

Seudun kunnat käyvät ELY-keskuksen kanssa yhdessä läpi yhteiskunnan ostamia bussivuoroja ja tarkastelevat käyttäjämääriä ja koulutarpeita.

– Jokainen vuoro katsotaan tarkkaan. Tuntuu, että rahaa ei ole tällä hetkellä kellään, Aaltonen sanoo. FL

 

Joukkoliikenne kituuttaa seudulla
Suurin osa Forssan seudun asukkaista ilmoittaa käyttävänsä joukkoliikennettä vain muutaman kerran vuodessa. Asukaskysely on osa Forssan seudun joukkoliikenteen palvelutasoselvitystä.Forssan, Humppilan, Jokioisten ja Tammelan vastaajista 7–14 % käyttää joukkoliikennettä lähes päivittäin ja 3–8 % kerran, kaksi viikossa.Valtaosa vastanneista matkaa yleisimmin henkilöautolla itse ajaen. Linja-autokyydin yleisyys vaihtelee Forssan 6:sta Ypäjän 25 prosenttiin. Henkilöautossa matkustaminenkin on hiukan bussimatkaa tavallisempaa.Eniten joukkoliikenteen käyttöön vaikuttavat kyselyn mukaan tarjolla olevien vuorojen määrä, lähtöaikojen sopivuus, aikataulu- ja reittitiedon saatavuus ja selkeys sekä vaihtoyhteyksien toimivuus. Vastaajat eivät pitäneet niinkään tärkeänä kokonaismatka-aikaa ovelta ovelle.Asukkaat toivovat yhteiskunnan rahoitusta etenkin vuorotarjontaan kuntien välillä ja kunnan sisälle, lipunhintojen alentamiseen sekä palvelu-/asiointiliikenteeseen. Jokuset kaipaavat ilta- ja viikonloppuvuoroja.Joukkoliikenteen lippujen perushintaa vastaajat pitävät korkeana. Seutulippu saa kehuja. Kännykkälippuja kaivataan. Nettilataus saa kehuja ja moitteita.Pysäkkikatokset saavat enimmäkseen kiitosta. Yleisin toive koskee pysäkkikohtaisia aikatauluja. Yksittäisiä moitteita saavat pysäkkien epäsiisteys ja talvikunnossapidon puutteet. Humppilan asemalle toivotaan lämmintä odotustilaa.Internet-pohjaiseen asukaskyselyyn vastasi 220 henkilöä maalis-huhtikuun vaihteessa.Vastaajia oli eniten 30–63-vuotiaissa sekä 12–17-vuotiaissa. Naiset olivat selvästi miehiä aktiivisempia.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti