Lounais-Häme

D-jakeluasema poistuu Forssan Aukeentieltä

Hämeen ELY-keskus velvoittaa Forssan Aukeentiellä sijaitsevan oy Teboil ab:n D-pisteen maaperän puhdistamiseen, mikäli sen purkutöiden yhteydessä todetaan olevan likaantunut.

Polttoaineen jakelu päättyy, ja rakenteita aiotaan purkaa tämän kevään ja ensi kesän aikana.

Jakeluaseman alueella puretaan mittarikoroke, maanpäälliset säiliöt, säiliöiden täyttöpaikka, öljynerotin sekä laitteistoon liittyvät putkistot.

Alueen maaperässä ei ole toistaiseksi todettu olevan öljyhiilivetyjen pilaamaa, mutta purkutöiden yhteydessä mahdollisesti esiin tulevan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen on varauduttu.

Piha-alue on pääosin asvaltoitu eikä alueelta ole tiedossa polttoainevuotoja. Maa on ELY-keskuksen mukaan silti saattanut pilaantua pitkän ajan kuluessa.

ELY-keskus toteaa, että polttonesteen varastointi- ja jakelulaitteiden purkamisen yhteydessä on perusteltua tarkistaa maaperän haitta-ainepitoisuudet sekä kunnostaa mahdollisesti pilaantunut maaperä.

Mikäli jakelupaikan maaperä on pilaantunut, Hämeen ELY-keskus edellyttää, että se kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon. Pilaantuneet maat tulee kaivaa pois ja toimittaa kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen.

Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle.

Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti