Lounais-Häme

Digiä suunnitellusti, ei sinne tänne huiskien

Tieto- ja viestintätekniikan käytön ulkopuolelle ei jää tätä nykyä yksikään oppiaine, vaan esimerkiksi äidinkielen, kielten ja luonnontieteiden ohella tabletit, mobiililaitteet ja tietokoneet ovat käytössä myös taideaineissa.

Tammelassa on juuri valmistunut koko perusopetuksen kattava digiopetussuunnitelma. Nykyinen peruskoululaisten sukupolvi on suurilta osin tottuneita laitteiden ja ohjelmistojen käyttäjiä, mutta diginatiivitkin tarvitsevat jäsenneltyä ja hallittua uuden tekniikan opettamista.

 

Suunnitelmaan on kirjattu alakoulun osalta luokka-asteittain ja yläkoulun osalta oppiaineittain tavoitteet oppilaan oppimiselle, tarvittavat välineet ja ohjelmistot sekä opettajan tarvitsemat taidot ja mahdollinen koulutuksen tarve.

-Suunnitelma tuo linjakkuutta ja ryhdikkyyttä tieto- ja viestintätekniikan opetukseen. Suunnitelman avulla saamme myös vietyä opetussuunnitelmien muutosta hallitummin läpi, sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen kiittelee.

Tekniikan osaamisella on yhä suurempi rooli koulujen opetussuunnitelmissa. Osaamisen lisääminen on yksi uusien opetussuunnitelmien huomattavimmista painopistealueista.

Tammelan digiopetussuunnitelman laati työryhmä, joka koostui kymmenestä opettajasta. Haapasen mukaan työryhmään haluttiin osaamistaustaltaan erilaisia opettajia.

-Mutta toki myös heitä, jotka ovat jo aiheeseen hyvin perehtyneitä ja ymmärtävät tekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Tarjolla on valtavasti vaihtoehtoja, ja niistä on osattava valita omaan toimintaympäristöön sopivimmat.

 

Työryhmän puheenjohtajana toimi koulukeskuksen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori Jasu Markkanen. Markkanen toimii Tammelassa myös digitutorina, eli hän edistää opetuksen digitalisaatiota ja auttaa muita opettajia uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa.

Markkasen mukaan Tammelan suurin haaste tavoitteiden toteutumisessa on tällä hetkellä se, että esimerkiksi koulukeskuksen langaton verkko toimii kehnonlaisesti.

-Opettajat ovat turhautuneita siihen, että tunnin alusta voi mennä pitkä tovi siihen, että kaikkien oppilaiden laitteet saadaan yhdistettyä verkkoon. Luulen, että aika moni jättää digitekniikkaa tämän takia hyödyntämättä.

Tilanteen pitäisi parantua pikapuoliin, sillä verkkoa ollaan vahvistamassa, kunhan työn tekijä saadaan kilpailutettua.

 

Laitekantaa Tammelassa on kasvatettu pikkuhiljaa. Viime vuoden lopulla Tammelassa kaikille opettajille hankittiin omat kannettavat tietokoneet, joiden sivistystoimenjohtaja toivoo osaltaan lisäävän digitaalisuuden hyödyntämistä opetuksessa.

-Kun hankimme uusia laitteita, hankimme monipuolisesti erilaisia. Olemme pieni yksikkö ja siksi joustava, eli laitteita voidaan vaihdella sujuvasti. Tavoitteena on, että kaikilla perusopetuksen oppilailla on mahdollisuus käyttää laitteita, Mari Haapanen sanoo.

 

Poimintoja digiopetussuunnitelmasta
1. luokka: oppilas tutustuu koulun tietotekniikkaympäristöön ja laitteisiin, osaa käynnistää ja sulkea laitteen ja tutustuu oppimispeleihin opettajan johdolla.2. luokka: edetään muun muassa ohjelmoinnin alkeisiin, tekstin muotoiluun ja netikettiin tutustumiseen.3. luokka: oppilas osaa tuottaa yksinkertaisen videon, käyttää omaa sähköpostiaan viestintään ja ymmärtää tekijänoikeuksien periaatteet.4. luokka: tavoitteena on, että oppilas osaa käyttää hakukoneita monipuolisesti ja analysoida hakutuloksia, ja myös arvioida tulosten luotettavuutta.5. luokka: harjoitellaan kuvankäsittelyn alkeita, sosiaalisen median vastuullista käyttöä ja omien tuotosten dokumentointia.6. luokka: nostetaan esiin tietoturvan periaatteet, terveelliset ja ergonomiset työtavat sekä liiallisen ruutuajan haittavaikutukset.7.–9. luokka: tavoitteet on listattu oppiaineittain. Tavoitteissa korostetaan muun muassa monilukutaidon kehittämistä, monimediaalisuutta ja kriittistä medialukutaitoa.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti