Lounais-Häme Riihimäki

Eduskunnan oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluita – Nousua esimerkiksi lastensuojelussa ja ulosottoasioissa

Nousua on tullut esimerkiksi lasten oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan rekrytoidaan lisää työntekijöitä muun muassa kasvaneiden kantelumäärien takia.

Tällä hetkellä kansliassa työskentelee 55 ihmistä. Kanteluita käsittelemään kansliaan etsitään nyt työntekijöitä kolmeen esittelijän virkaan.

Vuoden 2020 budjetissa kansliaan on saatu kaikkiaan kuusi uutta virkaa.

Oikeusasiamiehelle tehtyjen kanteluiden määrä nousi ennätyslukemiin vuonna 2019. Kanteluita tuli vuoden aikana kaikkiaan 6 265, joista noin 870 johti toimenpiteisiin.

Aikaisempi ennätysvuosi oli 2017, jolloin lakimuutos siirsi toimeentulotuen Kelan hoidettavaksi. Yksistään Kelaa koskevia kanteluita tuli silloin lähes 1 200.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliapäällikön Päivi Romanovin mukaan vuoden 2017 piikkiä ja sitä seurannutta laskua lukuun ottamatta kanteluiden määrä on kasvanut lähes koko 2010-luvun.

– Tämän vuoden tammi-helmikuussa näyttäisi tulleen vireille hiukan vähemmän juttuja kuin vastaavana aikana viime vuonna. Erot ovat kovin pieniä eivätkä ne ennakoi tulevaa, Romanov kertoo.

Vuonna 2019 eniten kanteluita tehtiin sosiaalihuollon, poliisin ja terveyden hallinnonaloilla.

Kovin analyyttistä tietoa nousun syistä ei vielä ole saatavilla, sillä vuoden 2019 toimintakertomus julkaistaan vasta kesäkuussa. Romanovin mukaan kuitenkin esimerkiksi lastensuojeluun ja oikeuksiin liittyvien kanteluiden määrä on kasvanut.

Lasten oikeuksiin liittyvien ratkaisujen määrä nousi vuosien 2018 ja 2019 välillä noin 35 prosentilla.

Vuoden 2017 Kela-piikin kaltaisia ”massakanteluita” viime vuonna ei ole tullut, vaan kantelut ovat kasvaneet tasaisesti useimmilla aloilla. Erityisesti nousussa ovat olleet ulosotto- ja ulkomaalaisasioihin liittyvät kantelut, vaikka niiden osuus kokonaisuudesta on edelleen pienehkö.

Romanovin mukaan ihmiset ovat tietoisia omista oikeuksistaan. Myös kynnys kanteluun on saattanut laskea.

– Nousua kanteluissa on tullut sähköisen asioinnin lisäännyttyä. Valtaosa kanteluista tulee sähköisesti, sillä sähköpostin lähettäminen on paljon helpompaa, Romanov arvioi.

Viime vuosina oikeusasiamiehen antamista ratkaisuista noin 13–18 prosenttia on johtanut toimenpiteisiin. Vuosien 2016–2018 toimintakertomusten mukaan syytteeseen oikeusasiamies on päätynyt ratkaisussaan viimeksi vuonna 2016.

Huomautuksia oikeusasiamies antaa laillisuusvalvonnassa vuosittain joitakin kymmeniä.

Yleisin toimenpide on käsitys, jossa oikeusasiamies saattaa valvottavan tietoon käsityksensä esimerkiksi lainmukaisesta menettelystä tai hyvän hallintotavan vaatimuksista.

Oikeusasiamies voi myös esittää epäkohdan korjaamista lainsäädännössä.

Toimenpiteiden jälkeen oikeusasiamies seuraa epäkohtien korjaamista pyytämällä toimenpideilmoituksen, jossa kerrotaan miten toimintaa on muutettu.

– Oikeusasiamiehen ratkaisut eivät ole sitovia, eikä niitä voida panna täytäntöön samalla tavalla kuin tuomioistuimen päätöksiä. Perinteisesti niillä on kuitenkin ollut suuri merkitys hallinnon ja lainsäädännön kehittämisessä, Romanov kertoo. FL

Uusimmat

Näkoislehti

20.9.2020

Fingerpori

comic