Lounais-Häme Somero

Ei sentään syömävelkaa – Somero teki 2,1 miljoonan alijäämän vuonna 2019

Positiivisen yllätyksen toi Somerolle erikoissairaanhoidon loppulaskutus.

Someron kaupungin tilinpäätös viime vuodelta näyttää tuntuvaa yli 2 miljoonan euron alijäämää.

– Syömävelalta sentään säästyttiin, sillä vuosikate eli käyttötalouden tulojen ja menojen erotus oli noin 1,1 miljoonaa plussalla, totesi kaupunginjohtaja Sami Suikkanen tilinpäätöksen saatesanoissa.

Suikkanen korostaa, että vuosikatteen tulisi kuitenkin olla yli kolme miljoonaa euroa, jotta sillä voitaisiin kattaa poistot. Poistot ovat nykyisen rakennuskannan ja muun kiinteän omaisuuden kulumisesta syntyviä laskennallisia kustannuksia.

– Koska näin ei tapahtunut, tilikauden tulos jäi tappiolliseksi.

Juttu jatkuu taulukon jälkeen.

 SOMERON TILINPÄÄTÖS 2019
TULOSLASKELMA
(miljoonaa euroa) 2019 2018
Toimintakate –52,09 –49,69
Verotulot 27,51 26,71
Valtionosuudet 25,65 25,26
Vuosikate 1,14 2,36
Poistot –3,28 –3,15
Tilikauden tulos –2,15 –0,72
Tilikauden yli-/alijäämä –2,15 –0,72
TUNNUSLUVUT JA TASE
Toimintakatteen kasvu (%) ed. vuosi 4,8 3,4
Vuosikate (%) poistoista 35 75
Vuosikate (e/asukas) 131 268
Nettoinvestoinnit –2,32 –4,70
Lainamäärä 21,70 22,97
Lainat (e/asukas) 2491 2602
Taseen yli-/alijäämä 27,55 29,69
KONSERNI
Konsernin yli-/alijäämä –2,02 –0,52
Konsernitaseen yli-/alijäämä 31,76 33,76
Konsernilainakanta 31,89 34,09
Konsernilainat (e/asukas) 3661 3861
Veroprosentti 2019 20
Asukasluku 31.12.2019 8711
Asukasluvun muutos edellisestä  vuodesta -117

Someron toimintamenot alittivat budjetoidun 1,8 miljoonalla eurolla. Siitä huolimatta ne kuitenkin kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,4 miljoonaa euroa eli noin 4 prosenttia.

– Menokasvu olisi saanut olla vain noin puolen prosentin luokkaa, jotta kaupunki olisi saavuttanut nollatuloksen toteutuneella tulotasolla.

Positiivisen yllätyksen toi Somerolle erikoissairaanhoidon loppulaskutus, jossa kaupungille palautettiin 590 000 euroa liikaa maksettuja ennakoita. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostot jäivät alle budjetoidun. Kasvua edelliseen vuoteen oli 100 000 euroa eli 1,1 prosenttia.

Lainanottoon oli talousarviossa varattu 5 miljoonaa euroa, jota ei nostettu. Lainoja lyhennettiin Somerolla yhteensä vuonna 2019 noin 2,1 miljoonalla eurolla. eurolla.

Kaupungilla oli lainaa vuoden lopussa noin 21,7 miljoonaa euroa, joka tekee noin 2 491 euroa asukasta kohti.

Palvelutarpeen kasvu tuntui noin 2 miljoonan nettomenolisäyksenä. Entistä enemmän palveluita käytettiin erityisesti sosiaalityössä, vanhustyössä sekä terveydenhuollossa ja kehitysvammatyössä.

– Tämä on huolestuttava viesti asukkaidemme hyvinvoinnin muutoksesta, josta osan toki selittää väestörakenteen vanheneminen. Toisaalta tilanne korostaa kuntatyön merkityksellisyyttä ja tarvetta – palveluyhteisönä kunta on asukkaiden arjessa läsnä yhä useammin.

Kustannuskasvu näkyy konkreettisimmin usein vasta perusturvatoimialalla, mutta muilla toimialoilla on mahdollisuus vaikuttaa kuntataloudessa kertyviin kustannuksiin.

Suikkanen muistuttaa, että viime vuoden lopulla julkaistut vuoteen 2040 asti ulottuvat väestöennusteet ovat synkkiä myös Somerolle. Viime vuonna asukasluku laski 117 hengellä 8 711:een somerolaiseen.

Kuntaliiton laskelmien mukaan Somerolla vanhusväestön palvelukustannukset kasvavat selvästi muita kuntia vähemmän.

– Muihin ikäluokkiin kohdistuvasta palvelurakenteesta on saavutettavissa säästöjä, mikäli palvelurakenne kyetään sopeuttamaan tarvetta vastaavaksi.

Someron kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan tilinpäätöksen. Seuraavaksi se tulee valtuuston käsittelyyn. FL

Uusimmat

Näkoislehti

26.5.2020

Fingerpori

comic