Lounais-Häme

Ei valonkajoa Tammelan lapsimääriin

Tammelan alakoulujen oppilasmäärä on ollut tasaisessa laskussa 2010-luvulla. Tarkastelujakson 2009–2017 välisenä aikana luokkien 1.–6. oppilasmäärä on laskenut 496:sta 458:aan.

Ennusteen mukaan oppilasmäärä tippuu ensimmäisen kerran 450:n alapuolella syksyllä 2018 ja tämän jälkeen oppilasmäärän pudotus on varsin rajua. Alle 400 oppilaan ollaan menossa syksyllä 2020 ja syyslukukaudella 2023 alakoululaisia on laskelmien perusteella 314.

Syynä oppilasmäärän romahdukseen on syntyvyyden romahtaminen, mikä näkyy eritoten vuosina 2022 ja 2023 koulutien aloittavien määrässä.

Ensi syksynä koulurepun pukee Tammelassa selkäänsä vielä 70 ekaluokkalaista, vuonna 2022 määrä on ennustejakson heikoin 40 – kahden normaalikokoisen koululuokan verran.

Mikäli ikäluokkien koko vakiintuu 40–45:n tietämille, tarkoittaisi se noin 240–270 alakoululaista koko Tammelan alueella.

-Jos asiaa tarkastellaan laajemmin, luvut kertovat huoltosuhteen muutoksesta. Senioriväestöä on suhteessa yhä enemmän, ja on luontevaa, että tälle väestönosalle tulee tarjota heidän lukumäärää vastaavasti palveluja, Tammelan sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen toteaa.

Vanhusten ja lasten palvelujen muokkaaminen käyttäjämäärien mukaiseksi ei ole Haapasen mukaan poissa kummaltakaan ryhmältä.

-Palvelut pitää pystyä modifioimaan sen mukaan, keitä kunnassa asuu.

Haapanen on seurannut Tammelan oppilasennusteiden kehitystä myös taannehtivasti.

-Ennuste on aina ennuste, mutta vuosittaiset vaihtelut ennusteeseen nähden koko kunnan osalta ovat plus-miinus 10 oppilasta.

-Pienillä kouluilla heilahtelut ovat suhteessa suurempia ja varsinkin ekaluokkalaisten kohdalla. Ennusteessa ekaluokkalaisten määräksi on arvioitu koko alueen koulunsa aloittavien määrä, mutta sitä ei huomioida, että osa vanhemmista ei valitse lapselle lähikoulua ja osa joudutaan sijoittamaan esimerkiksi lastensuojeluperusteiden vuoksi muualle.

Ennusteen koulukohtainen tarkastelu on tehty kunnanvaltuuston helmikuussa tekemän kouluverkkopäätöksen mukaisesti.

Tammelan valtuusto päätti tämän vuoden helmikuussa, että Kaukjärven, Letkun, Myllykylän ja Teuron koulut suljetaan keväällä 2018.

Kaukjärvellä ekaluokkalaisia on tällä hetkellä 8, Letkulla 3, Myllykylässä 20 ja Teurolla 6. Ensi syksyn ennusteluvut ovat Kaukjärvi 2, Letku 5, Myllykylä 10, Teuro 4.

Mikäli valtuuston päätös jää voimaan, Tammelassa on lukuvuodesta 2018–2019 alkaen kolme koulua: Porras, Riihivalkama ja Tammelan koulukeskus, jossa on sekä ala- että yläkoulu.

Oppilasennustetta esiteltiin keskiviikkona Tammelan kasvatus- ja koulutuslautakunnalle. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic