Lounais-Häme

EK lyttää tietosuojalakia: tietosuojavaltuutetulle tulossa liikaa valtaa, julkista sektoria lellitään

Uusi tietosuojalaki on antamassa tietosuojavaltuutetulle aivan liian laajat toimivaltuudet, katsoo Elinkeinoelämän keskusliitto.

-Hallituksen esityksessä yhdelle ja samalle virkamiehelle eli tietosuojavaltuutetulle annetaan tutkintatoimivalta, valta päättää korjaavista toimenpiteistä ja valta määrätä sakoista, ihmettelee EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo Hämeen Sanomille.

Toisena isona epäkohtana EK pitää sitä, että julkista sektoria ollaan vapauttamassa hallinnollisista sakoista. Yritysten edunvalvoja ei ymmärrä, miksi seuraamusuhka säädetään koskemaan vain yrityksiä, ei viranomaisia.

-Tietosuoja-asetusta sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Esimerkiksi sote-aloilla käsitellään hyvin paljon arkaluonteisia henkilötietoja, Harjunheimo huomauttaa.

-Koko asetelma on ongelmallinen yritysten ja kansalaisten oikeusturvan sekä kilpailuedellytysten tasapuolisuuden kannalta.

Seuraamuslautakunta hylättiin jatkovalmistelussa

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdotti, että sakoista päättäisi erillinen seuraamuslautakunta. Ehdotus kuitenkin hylättiin lakiesityksen jatkovalmistelussa.

-Asetelman ongelmallisuutta korostaa se, että yrityksille määrättävien sakkojen enimmäismäärät ovat erittäin suuria, Harjunheimo sanoo.

Maksimisakot ovat rikkomuksesta riippuen 10 tai 20 miljoonaa euroa tai 2 tai 4 prosenttia yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta.

Sakoista voi valittaa hallinto-oikeuteen

Lakiesityksen valmistelua johtanut lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri oikeusministeriöstä sanoo, ettei jättisakoista päättäminen tule käytännössä jäämään vain yhden ihmisen varaan.

-Jos liikutaan seuraamusmaksujen yläpäässä, kyse on hyvin todennäköisesti monessa jäsenvaltiossa toimivasta yrityksestä, jolloin päätöksentekoon tulee mukaan EU:n tietosuojaneuvosto.

Yritys voi myös valittaa tietosuojavaltuutetun määräämistä maksuista hallinto-oikeuteen.

Seuraamuslautakunnan perustaminen kaatui Majurin mukaan siihen, ettei työryhmän ehdotus valvontaviranomaisen organisaatiomallista ollut toteuttamiskelpoinen.

-Muun muassa päätösvallan jakautuminen tietosuojavaltuutetun ja seuraamuslautakunnan välillä jäi hämäräksi. Ehdotuksessa seuraamuslautakunta ei ollut oma itsenäinen viranomainen vaan olisi toiminut tietosuojavirastoksi nimettävän tietosuojavaltuutetun toimiston sisällä. 

Näkemykset jakaantuivat valmistelun aikana

Julkisen sektorin kohtelusta taitettiin peistä pitkin valmistelua. Näkemykset repesivät kahteen leiriin myös lausuntokierroksella.

-Hallituksen esityksessä ratkaisua perustellaan sillä, että julkinen sektori on muutenkin erilaisen sääntelyn piirissä kuin yksityinen sektori, Majuri sanoo.

Hänen mukaansa tätä linjausta voidaan kuitenkin myöhemmin muuttaa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

-Nyt ollaan monessa suhteessa uuden edessä. Emme vielä tiedä, miten seuraamusmaksujärjestelmää tullaan käytännössä soveltamaan ja tulkitsemaan. Lisäksi meillä on oikeusministeriössä vireillä hallinnollisia sanktioita koskeva selvitys, joka valmistuu loppukesästä.

Tietosuojalakiesitys on parhaillaan eduskunnan syynissä.

EK:n Harjunheimo toivoo, että kansanedustajat lisäisivät lakiin vielä loppumetreillä seuraamuslautakunnan perustamisen sekä sen, että hallinnollisia sakkoja voitaisiin määrätä myös julkisen sektorin toimijoille.

 

Tietosuojavaltuutetulle suuri rooli
Uusi tietosuojalaki täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, jonka soveltaminen alkaa 25.5.Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset viranomaistehtävät keskitetään tietosuojavaltuutetulle.Hänelle on tulossa muun muassa oikeus määrätä yritykselle hallinnollisia sakkoja.Tietosuojavaltuutetun toimiston resursseja lisätään.Tietosuojalautakunta lakkautetaan.Julkinen sektori vapautetaan hallinnollisista seuraamusmaksuista.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti