EK:n puheenjohtajaksi valittu Lundmark ilmastotavoitteista: Vaaditaan nopeita ja järeitä toimenpiteitä

Helsinki
21.11.2018, 17:27

Kotimaa

Elinkeinoelämän keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittu Pekka Lundmark korostaa ilmastonmuutoksen muuttavan kaikkien suomalaisten elämää perustavanlaatuisesti.
Energiayhtiö Fortumin toimitusjohtaja Lundmark sanoi keskiviikkona, että hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin johtopäätökset edellyttävät Euroopalta käytännössä hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.
– Sikäli kun kasvihuonepäästöjä ilmakehään on vuonna 2050, ne on korvattava hiilinieluilla. Silloin olisimme hiilineutraaleja, Lundmark sanoi.
Lundmarkin mukaan tavoite on erittäin kova, muttei mahdoton. Tavoitteeseen pääseminen vaatii nopeita ja järeitä toimenpiteitä.
– Järeät toimenpiteet koskettavat kaikkia sektoreita. Se edellyttää paitsi mittavia panostuksia päästöttömään sähkön- ja lämmöntuotantoon, myös hiilineutraaliin energiaan siirtymistä oikeastaan kaikilla yhteiskunnan aloilla, Lundmark sanoi.
Tällöin puhutaan liikenteestä, teollisuudesta, monista teollisuuden prosesseista, rakentamisesta ja palveluista.
– Se edellyttää mitä suuremmissa määrin kiertotaloutta. Sitä, että me maksimoimme käytettyjen materiaalien käytön uutena raaka-aineena ja sitä kautta minimoidaan uusien neitseellisten raaka-aineiden käyttö, Lundmark sanoi.
EK:n edustajisto valitsi keskiviikkona odotetusti Lundmarkin EK:n uudeksi puheenjohtajaksi ensi vuodelle. Lundmark seuraa puheenjohtajan tehtävässä Elisan toimitusjohtajaa Veli-Matti Mattilaa.

Yritysjohtajakonkarilla tuttu EK:n viesti

Kokenut yritysjohtaja Lundmark on ollut Fortumin toimitusjohtaja vuodesta 2015 lähtien. Ennen sitä hän toimi pitkään Konecranesin toimitusjohtajana. EK:n jäsenliitot ovat Lundmarkille tuttuja, sillä hän on vaikuttanut muun muassa Teknologiateollisuuden puheenjohtajana ja Energiateollisuuden puheenjohtajana.
Syksy työmarkkinoilla on ollut irtisanomislakikiistoineen kuuma. Keskiviikkona Lundmarkilla oli tuttu EK:n viesti työmarkkinakentille.
– Keskitetyt palkkaratkaisut ovat mennyttä aikaa, tupojen aika on pysyvästi ohi, Lundmark sanoi.
Hänen mukaansa muutos edellyttää työmarkkinoiden kehittämisessä nopeutta ja ketteryyttä, jos uusien työpaikkojen halutaan syntyvän Suomeen.
– Se tarkoittaa muun muassa paikallisen sopimisen edistämistä askel, askeleelta, Lundmark sanoi.
Lundmarkin mukaan suomalaisten yritysten toimintaympäristöä muuttaa jatkuva epävarmuus ja epävakaus kansainvälisessä kentässä.
– Euroopan unionin toimintakykyä haastavat sisäiset ristiriidat, maahanmuutto ja esimerkiksi USA-Kiina-valtataistelun lieveilmiöt. Suomalaisille yrityksille EU on toisaalta valtava kotimarkkina ja vahva kauppapoliittinen toimija, Lundmark sanoi.
Lundmark näkee tosiasiana, että sopimusperusteinen maailma on uhattuna.
– Sen takia EU:n tulee olla entistä yhtenäisempi ja vahvempi toimija. Se on kaikkien suomalaisten yritysten etu, Lundmark sanoi.

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic