Lounais-Häme Forssa

Ekoport Turun jätekontit lähdössä Forssasta – Vuosia kestänyt ympäristöuhka päättymässä

Ekoport Turun biodieselpolttoaineen koelaitos jätti Forssaan yli 1 200 jätekonttia, joiden siirto Viroon on aloitettu. Konkurssipesä on varaton, joten ely-keskus siirsi velvoitteen vuokranantajalle.
Rautatienkadun varren teollisuushallista on aloitettu jätekonttien kuljetukset Viroon. Kuljetuksia on tehty tähän mennessä muutamia, joten tällä vauhdilla 1200 jätekontin kuljetuksiin menee vielä kuukausia.

Suomen ympäristökeskuksen heinäkuun lopulla antama päätös saa osaltaan päätökseen laajan ympäristöuhan käsittelyn Forssassa. Päätös koskee Suomen Öljykierrätys oy:n ilmoitusta Ekoport Turku oy:n konkurssipesän Forssaan varastoimien jätekonttien hyödyntämisestä

Päätös tarkoittaa sitä, että Suomen Öljykierrätys vie Forssaan varastoidut jätekontit hyödynnettäväksi aluksi Ragn-Sell As:n Tallinnan laitokseen ja lopuksi AS Kunda Nordic Tsementin Kundan laitokseen. Jätekontit sisältävät muun muassa öljyisiä pilssivesiä. Kontit sijaitsevat rautatienkadun varrella olevassa varastohallissa.

Ekoport Turun ja sen konkurssipesän mentyä varattomana konkurssiin ja myös pesien rauettua varattomina Hämeen ely-keskus katsoi viime joulukuisessa päätöksessään, että jätehuollon järjestämisvelvollisuus siirtyy toissijaisesti vuokranantajalle, jonka tiloissa jätekontit ovat. Päätöksen myötä jätehuoltovelvollisuuden laiminlyönti eli 1 200 jätekontin käsittelyn järjestäminen siirtyi turkulaiselle kiinteistösijoittajalle, kiinteistöneuvos Heikki Vaisteelle.

Hämeen ely-keskus velvoitti toimittamaan jätteet asianmukaiseen hyödyntämis- ja käsittelylaitokseen viime kesäkuun loppuun mennessä. Omassa vastineessaan Vaiste katsoo, ettei ole vastuussa kyseisistä jätteistä, koska ongelmana on seuraus siitä, että lupaviranomainen ei ole alun perin edellyttänyt riittävää vakuutta luvan saajalta.

Lisäksi Vaiste ilmoitti vastauksessaan, ettei ole milloinkaan antanut suostumusta vuokratun tilan hyödyntämiseen ongelmajätteiden varastoinnille. Vuoden 2017 lopussa annetussa ely-keskuksen päätöksessä Vaisteelle asetettiin 45 000 euron uhkasakko asioiden kuntoon saattamiseksi.

Ely-keskus perustelee päätöstään poikkeuksellisesti myös sillä, että Vaisteella on katsottu olevan tosiasiallinen mahdollisuus jätehuollon järjestämiseen myös julkisten verotietojen perusteella. Vuoden 2016 verotietojen mukaan Vaisteen kokonaistulot olivat 1,95 miljoonaa euroa, mistä pääomatulojen osuus oli 1,94 miljoonaa euroa.

Myös Forssan kaupunki on saanut osansa Ekoportin jälkipyykistä. Ekoportin entinen koelaitos sijaitsee kaupungin vuokraamalla määräalalla Kiimassuon envitech-alueella. Koelaitoksen pihaan ja sisälle rakennukseen oli jätetty yli sata jätekonttia. Myös kaupunki sai kiinteistön halitijana ely-keskukselta kehotuksen viime vuoden syyskuussa ryhtyä toimiin jäteongelman hoitamiseksi.

Forssan ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg kertoo kaupungin toimittaneen alkukesästä Kiimassuon koelaitoksella olleet jätekontit järvenpääläiselle Kierto Ympäristöpalvelut oy:lle käsiteltäväksi. Lasku oli 67 103 euroa.

– Totta kai harmittaa, että kaupunki joutui maksumieheksi, Salminen-Åberg sanoo. Myös kaupunki joutui Ekoportiin liittyvien konkurssien vuoksi kiinteistön määräalan vuokraajana toissijaiseksi jätehuollon järjestämisvelvolliseksi.

Salminen-Åberg kertoo, että Hämeen ely-keskuksen ylitarkastaja Kari Leinonen saapuu Forssaan torstaina. Leinonen haluaa käydä tarkastuskäynnillä niin Rautatienkadun varren teollisuushallissa kuin entisellä koetehtaan kiinteistöllä Kiimassuolla.

Forssan kaupungin lakimies Matti Pietilä sanoo, että kaupunki yrittää saada Ekoport Turulta perittyä jätehuollon järjestämisestä kertyneitä kustannuksia. Kun sekä yritys että yrityksen konkurssipesä ovat rauenneet varattomina, palaa yritys alkuperäiseen asentoon perinnän kohteena.

– Onhan tämä harvinainen tapaus. Tavoite on, että kustannukset saadaan vielä perittyä takaisin kaupungille, Pietilä sanoo.

Ekoportilla on maanvuokria maksamatta kaupungille vuosilta 2015–2018 yhteensä yli 9 000 euroa. Yhtiön konkurssimenettelyn aikana vuoden 2015 alkupuolelta tämän vuoden alkupuolelle vuokria ei ole voitu periä. Konkurssimenettelyn rauettua kaupunki voi taas aloittaa vuokrien perinnän uudestaan. Perimistä hankaloittaa nyt se, että Ekoport Turku on poistettu kaupparekisteristä. FL

Uusimmat

Näkoislehti

8.8.2020

Fingerpori

comic