Lounais-Häme

Ekoportin jätteet odottavat ottajaansa

Konkurssiin vuonna 2015 menneen Ekoport Turku oy:n perintönä Rautatienkadun varrella Forssassa on varastoituna yli 1200 muovikontillista öljyjätettä sekä Kiimassuolla yrityksen koelaitoksella yli 100 muovikontillista jätteitä. Jätteiden asianmukaiselle käsittelylle etsitään edelleen maksumiestä.

Etsintä sai uuden käänteen, kun ekoyhtiön konkurssipesän velkojainkokous päätti toukokuun alussa hakea itse konkurssipesän konkurssia. Näin pallottelu jätteiden asianmukaisesta kuljetuksesta ja käsittelystä, joiden kustannuksiksi on riskianalyysissä arvioitu noin 560000 euroa, jatkuu edelleen.

Päätöksen konkurssipesän hakemisesta konkurssiin laukaisi korkeimman hallinto-oikeuden huhtikuun alussa antama päätös, jossa linjattiin Ekoportin konkurssissa jätteiden siirtyneen konkurssipesän hallintaan. Ekoportin konkurssipesä oli valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle mm ely-keskuksen asettamista velvoitteista. KHO hylkäsi konkurssipesän valituksen ja piti voimassa Ely-keskuksen päätöksen.

Hämeen ely-keskuksen valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen arvioi, että konkurssipesän konkurssipesä tulee osoittautumaan varattomaksi, jolloin konkurssin konkurssi tulee raukeamaan. Ennen konkurssimenettelyn päätöstä ely-keskus ei tule asiassa antamaan uusia ratkaisuja.

KHO:n linjauksen mukaan Ekoportin konkurssipesä on jätelain tarkoittama jätteen haltija, jonka on jätelain 28 pykälän huomioiden huolehdittava jätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelylaitokseen.

Todennäköisen konkurssiperän konkurssin raukeamisen myötä Koikkalaisen mukaan tehdään uudet päätökset siitä, kuka on velvollinen käsittelemään jätteet. Hänen mukaansa kiinteistön omistaja voi olla seuraava taho, jolle kustannuksia voidaan osoittaa.

-Vuokranantaja voidaan katsoa olevan jätehuoltolain mukaan olevan jätteiden haltijan. Tämä voi vuokranantajan näkökulmasta tuntua kohtuuttomalta varsinkin kun ongelmat eivät aiheudu vuokranantajan omista toimista, Koikkalainen sanoo.

Pääosa jätekonteista on varastoitu Rautatienkadun varrella olevaan entisen Fenestran ikkunatehtaan tehdashalliin, jonka omistaa turkulainen sijoittaja Heikki Vaiste. Hän suunnitteli kiinteistöön aikanaan kauppakeskusta mutta hanke raukesi Saint-Gobain Isoverin pihalla sijaitseviin kaasusäiliöihin, joiden vuoksi kauppakeskusta ei voitu alueelle kaavoittaa.

Varastotilan vuokrasuhde on päättynyt jo 2014 lopussa eli jo ennen kuin ekoyhtiö vuoden 2015 alussa asetettiin konkurssiin.

Teollisuushallin ainakaan Ekoportille vuokrannut Vaiste, ei eilen halunnut kommentoida koko asiaa millään tavalla. Ekoport Turun hallituksen puheenjohtajana on kaupparekisteritietojen mukaan Carl-Gustav Ehrnrooth. FL

Fingerpori

comic