Lounais-Häme

Elämän kirjon täyttävä 70-vuotisnäyttely

Näyttelytoiminnalla on ollut Kuhankosken Killassa aina keskeinen paikka niin jäsenistön sisällä kuin yleisönkin suuntaan avautumisessa. Niinpä Killan merkkivuosikin käynnistyy juhlavuotiskatselmuksella.

Forssan kirjaston näyttelytila Vinkkeliin on ripustettu 52 työtä 30 taiteilijalta. 70-vuotiaan elinvoimaisuus tuli todistettua näyttelyn järjestämisessä konkreettisimmalla mahdollisella tavalla. Mukaan pyrki 62 kiltalaista reilulla 250 teoksellaan.

5. helmikuuta 1947 perustetun yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Aila Heinilä toteaa tarjonnan ylittäneen kaikki aikaisemmat näyttelyt yhdistyksen historiassa niin taiteilijoilla kuin teoksilla mitattuna. Hän arvioi jokaiselle avoin -periaatteen alentaneen mukaan tarjoutumisen kynnystä.

-Annoimme jäsenistölle myös vapaat kädet ilman teema-sidonnaisuutta ja ilman, että olisimme pyrkineet tuomaan esille uudempaa tuotantoamme, kuten vuosinäyttelyissämme yleensä.

Heinilä toteaa ajatuksen palvelevan juhlakatselmuksena sikälikin, että kokonaisuus antaa paremmin läpileikkausta yhdistyksen taakseen jättämistä vuosista. Hän arvioi myös tiedon ulkopuolisesta jyryttäjästä lisänneen jäsenistön näyttelyä kohtaan tuntemaa kiinnostusta.

Ainoaksi rajoitteeksi juhlanäyttelyn valmisteluissa määriteltiin maksimissaan viiden teoksen tarjoaminen taiteilijaa kohti.

Killan 70-vuotiskatselmuksen jyryttäjä-kuraattoriksi kutsun saanut taidehistorioitsija ja Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton toiminnanjohtaja Harri Hirvonen toteaa jo Vinkkelin tilojen itsessään asettaneen omat rajoitteensa teosten lukumäärälle.

Lisäksi valintaan vaikuttivat Hirvosen mukaan ripustukselliset ja tarinallisen seikat eli se, miten teokset asettuivat luontevasti ja toisiaan tukien vierekkäin tai vastakkaisille seinille.

-Poimin teoskokonaisuuksia ensin varsin lavealla otannalla ja etenin askel askeleelta kohti nyt nähtävää ripustusta yhä tiukempaa ja tiukempaa karsintaa tehden, Hirvonen kertoo.

Tiukasta tasalaatuisuudesta poiketen pinnassa on hänen mukaansa hyvä olla myös roiskeita ja pilkkuja, jotka pitävät näyttelyssä mielenkiintoa yllä ja joiden kautta tarinaan syntyy sekä myrskyjä että suvantoja.

-Jokainen teos vie osaltaan tätä tarinaa eteenpäin, sitoo kokonaisuuden yhteen.

Hirvonen määrittelee ripustamansa tarinan näyttävän koko elämän kirjon, aikakausien kerrostumat, mielen syvyyksien tummat sävyt, värien runouden, herkkyyden ja leikkisyyden.

-Näyttelyn jyrytys on mielestäni omaleimaisten tulkintojen synteesiä eli yritystä saada aikaan näyttelytilan pohjamaalista ja taideteosten pigmenteistä kiinnostava lopputulos, summaa muun muassa laajasta maakuntatyöstään ja ansiokkaasta taiteilijoiden oikeuksien puolustamisesta Kuvaston myöntämän Erik Enroth -palkinnon vuonna 2016 saanut Hirvonen.

Paikkansa 70-vuotisnäyttelyssä ovat saaneet myös yhdistyksen kunniajäsenet Raimo Erviö, Asta Ranttila, Sinikka Kaukinen, Eija-Liisa Löyttyniemi sekä Aino Kauranen.

Kuhankosken Killan juhlakatselmus on ensimmäinen näyttely uudistuneessa Vinkkelissä. Tila on muuttunut edukseen muun muassa ovien rikkoman pitkän sivuseinän sekä päätyseinän saamien peite-elementtien ansiosta.

Kuhankosken Killan 70-vuotisjuhlanäyttely on esillä Forssan kirjaston toisessa kerroksessa sijaitsevassa näyttelytila Vinkkelissä 26.2. asti kirjaston aukioloaikoina.

Uusimmat

Fingerpori

comic