Lounais-Häme

Ely-keskukset rahoittivat viime vuonna ennätysmäärän maatilojen investointeja ja viljelijän aloitustukia

Sukupolvenvaihdokset ja investoinnit keskittyvät Pohjanmaan maakuntiin ja Varsinais-Suomeen.
Euromääräisesti eniten rahoitusta myönnettiin lypsykarjanavetoiden investointeihin. Kuva: Tapio Tuomela

Maatalouden investointien osalta vuosi 2018 oli huippuvuosi tällä EU-rahoituskaudella. Ely-keskukset myönsivät rahoitusta yli 2000 investointiin, avustuksena yhteensä yli 117 miljoonaa euroa ja korkotukilainana 135 miljoonaa euroa.

Eniten investointitukipäätöksiä tehtiin Etelä-Pohjanmaalla, jossa ely-keskus rahoitti yhteensä 318 maatilainvestointia.

Ely-keskukset myönsivät viime vuonna aloitustukea 447 nuorelle viljelijälle. Yli puolet näistä aloittavista tiloista sijaitsi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.

Aloitustukien määrä oli selvästi tavanomaista suurempi: viime vuoden aloitustuet muodostavat lähes 40 prosenttia tällä EU-rahoituskaudella myönnetyistä aloitustuista. Aloitustukea myönnettiin avustuksena lähes 14 miljoonaa euroa ja korkotukilainana 67,5 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Sukupolvenvaihdoksia vauhditti osittain luopumustukilain muutos. Viime vuosi oli viimeinen vuosi, jolloin tilanpidosta luopujat saivat luopumistukea – tästä vuodesta lähtien sitä ei voi enää hakea.

 

Euromääräisesti eniten rahoitusta myönnettiin lypsykarjanavetoiden investointeihin, yhteensä 193 kohteeseen.

Ely-keskukset rahoittivat lypsykarjanavettoja avustuksena noin 42 miljoonalla eurolla ja korkotukilainalla lähes 58 miljoonalla eurolla. Määrällisesti eniten rahoitettiin salaojitushankkeita, joita oli yli 550 kappaletta. Salaojitukseen myönnettiin yhteensä noin 6 miljoonan euron rahoitus.

Suosittuja olivat myös energiantuotannon investoinnit. Niihin myönnettiin rahoitus yhteensä 230 energiantuotannon investointiin ja 8,5 miljoonan euron edestä.

Yli miljoonan euron avustuksia myönnettiin yhdeksälle hankkeelle. Näistä oli kolme lypsykarjanavettaa, kolme sikalaa, kaksi kasvihuonetta ja yksi lihanautakasvattamo.

Asiasanat

Näkoislehti

27.5.2020

Fingerpori

comic