Lounais-Häme Jokioinen

Ely luopuisi Minkiössä asemanseudun asutusta ja museorautatien maisemaa haittaavasta voimajohtolinjauksesta

Forssan ja Huittisten välisen voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu.
Varsinais-Suomen ely pitää uuden voimalinjan alkuperäistä läntistä linjausta huonoimpana vaihtoehtona Minkiön maisemille. Kuva: Lassi Puhtimäki
Varsinais-Suomen ely pitää uuden voimalinjan alkuperäistä läntistä linjausta huonoimpana vaihtoehtona Minkiön maisemille. Kuva: Lassi Puhtimäki

Varsinais-Suomen ely-keskus ei pidä ainuttakaan Forssan ja Huittisten välisen voimajohtoyhteyden linjausvaihtoehtona ympäristön ja muiden vaikutusten kannalta liian haitallisena. Se pitää kuitenkin Fingrid oyj:n alkuperäistä linjausehdotusta Jokioisten Minkiöllä kaikkein huonoimpana.

Elyn mukaan läntisellä vaihtoehdolla olisi merkittäviä haittavaikutuksia asemanseudun asutukselle sekä museorautatien maiseman ja kulttuuriympäristön arvojen säilymiselle. Elyn lausunnon mukaan vaihtoehdosta tulisikin luopua.

Lounainen sekä uusi läntinen vaihtoehto olisivat elyn mielestä maisema- ja asutusvaikutusten kannalta parempia, mutta maa- ja metsätalouden kannalta hieman huonompia kuin alkuperäinen linjaus. Luontovaikutusten osalta eroa ei ole. Minkiöllä luovuttiin jo aiemmin itäisestä linjausvaihtoehdosta. Alkuperäisestä läntisestä vaihtoehdosta kannattaa elyn mukaan luopua.

Aiemmin aiheesta: Voimajohtoreitistä vielä köydenvetoa Minkiöllä – Uusi 400 ja 110 kilovoltin voimajohto siirtyy yhteispylväisiin Forssan ja Huittisten välillä (FL 17.5.2020)

”Vuorovaikutus ollut hyvää”

Fingrid Oyj on toteuttamassa Forssan ja Huittisten sähköasemien välillä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeen. Noin 69 kilometrin voimajohtolinja kulkee Forssan, Loimaan, Huittisten, Humppilan ja Jokioisten alueilla.

Uusi 400 kV:n voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Samalla uusitaan myös osa Kolsi–Forssa yhteydestä, kun useita 110 kV:n voimajohdon osuuksia siirretään uuden voimajohdon väliorteen.

Elyn mukaan Fingridin laatimassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa vaikutuksia on arvioitu riittävästi ja vuorovaikutus ollut hyvää. Yva-menettelyn aikaiset lausunnot, mielipiteet ja muut näkemykset on otettu huomioitu suunnittelussa erinomaisesti.

Suunnittelu on perustunut valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti ensisijaisesti nykyisten voimajohtoreittien hyödyntämiseen.

16 lausuntoa, viisi mielipidettä

Koronavirusepidemian vuoksi hanketta esiteltiin poikkeuksellisesti sähköisessä yleisötilaisuudessa. Suullisen palautteen lisäksi yhteysviranomaiselle toimitettiin 16 lausuntoa ja viisi mielipidettä.

Vaikutusalueen asukkaat toivat esiin huolensa erityisesti voimalinjojen aiheuttamasta koronamelusta sekä säteilyn ja sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista, maisemamuutoksista, kiinteistöjen arvon alenemisesta, verkko- ja viestintäyhteyksien häiriöistä sekä maa- ja metsätalouden harjoittamisen vaikeutumisesta.

Lopullinen johtoreitti ja pylväiden sijoittelu päätetään yleissuunnitteluvaiheessa. Voimajohdon toteuttamiseen tarvitaan muun muassa Energiaviraston hankelupa ja valtioneuvostolta lunastuslupa johtoalueelle. Myös asianosaisille koituvien haittojen lieventämis- ja korvausmahdollisuudet ratkaistaan jatkosuunnittelussa.

Uusimmat

Näkoislehti

27.9.2020

Fingerpori

comic