Lounais-Häme Tammela

Tammelaan tulee syksyllä energiapuuterminaali – Varastointikenttä kahden hehtaarin kokoinen

Haketta viedään terminaalista Forssan ja muiden lähialueiden voimalaitosten tarpeisiin.
Energiapuuterminaali sijoittuu Tammelaan kakkostien laitaan käytöstä poistetulla maa-ainesten ottoalueelle. Kuva: Lassi Puhtimäki
Energiapuuterminaali sijoittuu Tammelaan kakkostien laitaan käytöstä poistetulla maa-ainesten ottoalueelle. Kuva: Lassi Puhtimäki

Metsänhoitoyhdistys Lounais-Häme ry aikoo syksyllä aloittaa energiapuuterminaalin toiminnan kakkostien varressa Niinimäessä käytöstä poistetulla maa-ainesten ottoalueella.

Energiapuun raaka-aineena käytetään metsästä tuotua puhdasta puuta. Haketta toimitetaan terminaalista Forssan ja muiden lähialueiden voimalaitosten tarpeisiin.

Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Kari Kannisto kuvaa kahden hehtaarin varastointikenttää terminaalimittakaavassa pieneksi, kun tavallisesti puuterminaalin koko on 10–15 hehtaaria.

Haketusta tapahtuu syyskuusta huhti–toukokuun vaihteeseen, joten kesällä melua ei alueelta käytännössä kuulu.

FSHKY:n yhtymähallitus toteaa Forssan seudulliselle ympäristönsuojelulle metsänhoitoyhdistyksen ympäristölupahakemuksesta, että maa-ainesten ottotoiminnan aikanakaan alueelta ei tullut melu- tai muita valituksia. Lausunnon mukaan energiapuuterminaalin toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa ympäristön asukkaille, mikäli toimintaa tullaan toteuttamaan ympäristölupahakemuksen mukaisesti ja noudatetaan ympäristömeluselvityksessä esitettyjä toimenpiteitä.

Energiapuuterminaalin toiminnan merkittävin melulähde on mobiili hakkuri. Melun leviämistä minimoidaan ennen muuta hakutusajankohdalla sekä varastokasojen sijoittelulla ja kasojen hakutusjärjestyksellä. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuren osan ajasta haketus voidaan tehdä niin, että hakkuri työskentelee lähimmistä lomarakennuksista katsottuna haketettavan puukasan takana kasan läheisyydessä.

Pysyvään asutukseen on alueelta matkaa yli 1 kilometri ja lähimpiin vapaa-ajan asuntoihin noin 400–600 metriä.

Ympäristölupaa haetaan puutavaran varastointiin ja hakkeen murskaukseen siten, että varastoitavan puutavaran määrä 20 000 – 50 000 kiintokuutiota energiapuuta. Varastoitua puuta haketetaan lämmityskaudella syyskuun-toukokuun välisenä aikana 1-4 kertaa kuukaudessa noin 1-2 päivän jakso kerrallaan. Tehokas laitoshakkuri käsittelee terminaalissa energiapuuta noin 1500–2000 kiintokuutiota päivässä. Haketus painottuu kylmimpään talvikauteen.

Energiapuu tuodaan paikalle puutavara-autoilla ja viedään pois hakerekalla. Keskimäärin alueelle tuodaan vuoden aikana puuta 1-3 rekkakuormaa päivässä ja viedään valmista haketta pois 1-3 kuormaa päivässä. Liikenne painottuu lämmityskauden ajalle kuten haketuskin. FL

Uusimmat

Näkoislehti

8.8.2020

Fingerpori

comic