Lounais-Häme

Eniten kuluttajavalituksia autoista, puhelinmyynnistä ja kotimyynnistä – aggressiivinen remonttimyynti nousi esiin

Remonteista tehdään runsaasti kuluttajavalituksia. Kuva: Tapio Tuomela

Kuluttajavalitusten kärjessä olivat vuonna 2018 edellisten vuosien tapaan autot ja remontointi. Myös puhelinmyynti ja kotimyynti aiheuttivat kuluttajille monenlaisia ongelmia.

Kuluttajaneuvonnan ja kuluttaja-asiamiehen yhteiseen tietokantaan kirjattiin vuoden aikana noin 63 300 yhteydenottoa. Yli neljäsosa kaikista yhteydenotoista koski ajoneuvoja, noin kymmenesosa remontointia ja kymmenesosa asumista eli asuntokauppoja ja vuokra-asumista.

Kotimyyntiä koskevissa yhteydenotoissa puolestaan nousi esiin erityisesti aggressiivinen remonttien myynti.

Remontteja on myyty erityisesti iäkkäille henkilöille, joilla on saattanut olla vaikeuksia ymmärtää sopimusten sisältöä ja kieltäytyä sopimuksen tekemisestä painostavaksi koetussa tilanteessa. Myös peruutusoikeudesta on annettu puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Vaikka valtaosa yhteydenotoista koskee myymälöissä tapahtuneita myyntitilanteita, kotimyynnin ja puhelinmyynnin osuudet ovat kasvaneet viime vuosina. Ongelmien taustalla on usein se, että sekä kotimyynnissä että puhelinmyynnissä tilanne tulee kuluttajalle yllättäen, jolloin hänellä ei ole mahdollisuutta valmistautua asiaan tai vertailla eri vaihtoehtoja.

– Koti- ja puhelinmyyntiin liittyy hyvin samantapaisia ongelmia. Myyntitilanne tulee kuluttajalle yllättäen eikä peruuttamisoikeudesta kerrota selkeästi tai sitä ei ole lainkaan. Kuluttajalla tulisi aina olla aito harkintarauha. Lainsäädäntöä pitäisi arvioida tältä pohjalta uudelleen, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Ongelmia aiheuttivat erityisesti sähkön, puhelin- ja internetliittymien, luontaistuotteiden, ravintolisien ja vitamiinien sekä lehtien kauppaaminen.

Aggressiivisia seurataan

Kotimyyntiä koskevissa yhteydenotoissa puolestaan nousi esiin erityisesti aggressiivinen remonttien myynti.

Kuluttaja-asiamies selvitti vuonna 2018 viiden kotimyyntiyrityksen toimintaa ja edellytti yrityksiä korjaamaan havaitut puutteet ja lainvastaisuudet.

Kuluttaja-asiamies on selvittänyt kotimyyntimenettelyjä Ideko oy:n, Suomen Lämpöikkuna oy:n, Pohjolan Energia oy:n, Kotisun oy:n ja RestaKoti oy:n kanssa ja edellyttänyt niiltä sitoumusta ongelmallisten menettelyjen korjaamiseksi. Kuluttaja-asiamiehen käsittelemät asiat vaihtelevat kunkin yrityksen osalta

Näitä yrityksiä samoin kuin muitakin kotimyyntiä harjoittavia toimijoita seurataan edelleen ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin lainvastaisten menettelyjen lopettamiseksi. Kuluttajien kannattaakin ilmoittaa sekä puhelinmyyntiin että kotimyyntiin liittyvistä epäasiallisista toimintatavoista kuluttajaneuvontaan.

Reklamaatioapurilla valitukset omatoimisesti

Valitusten määrä laski edellisestä vuodesta noin 8 prosenttia. Syynä on kuluttajien ja yritysten välisissä kiistoissa auttavien kuluttajaoikeusneuvojien määrän vähentyminen. Lisäksi puhelinpalvelun kysyntään on pystytty vastaamaan aiempia vuosia heikommin.

Ruuhkatilannetta helpotti hieman Kilpailu- ja Kuluttajaviraston verkkosivuilla toimiva sovellus eli reklamaatioapuri, joka opastaa kuluttajaa tekemään omatoimisesti yritykselle kirjallisen valituksen.

Apurin ohjeista hyötyi vuoden aikana noin 16 000 kuluttajaa, mikä oli noin 2 000 kuluttajaa enemmän kuin vuonna 2017. FL

Uusimmat

Näkoislehti

25.9.2020

Fingerpori

comic